Ar 6. klasi sākas jaunu mācību priekšmetu - Latvijas vēsture un Pasaules vēsture izzināšana.
Cilvēks ir vēsturiska būtne - viņam svarīgi zināt, no kurienes viņš nāk - kas ir vecāki, vecvecāki - zināt ģimenes vēsturi, zināt savas tautas un valsts vēsturi.
 
first_page_100_5018.jpg
 
Svarīgi!
Vēstures zināšanas palīdz labāk saprast sevi, apzināties sevi, palīdz justies piederīgam savai dzimtai, tautai, valstij.
Piederības sajūta ir ļoti svarīga:
  • tā sniedz drošību,
  • tā ļauj saprast, ka mēs katrs esam atbildīgi par to, kādi esam visi kopā,
  • tā ļauj saprast, kādai jābūt mūsu attieksmei pret citiem cilvēkiem, pret zemi, valsti, kurā dzīvojam, pret pasauli kopumā.
Mūsu zeme un pasaule ir mūsu mājas.
Bet tās nepieder tikai mums, mēs tās esam saņēmuši mantojumā no saviem senčiem, - cilvēkiem, kas te dzīvojuši sen pirms mums, un mums tās jānodod tālāk - nākošajām paaudzēm.
Pirmie iedzīvotāji Latvijas teritorijā ieradās pirms daudziem gadu tūkstošiem, te ir risinājušies dažādi notikumi, līdz Latvija ir kļuvusi tāda, kādu mēs to redzam šodien.
 
Skaistas-Latvijas-4.jpg
Attēlā: Latvijas ainavā redzamas gadsimtiem senas būves un mūsdienīgi autoceļi.
 
Latvijas vēstures mācīšanās ļaus uzzināt, kā dzīvoja cilvēki senatnē, kā veidojās latviešu tauta, kā izveidota Latvijas valsts, uzzināsi par cilvēkiem, kuriem bijusi īpaša nozīme vēsturē.
Šīs vēstures zināšanas katra paaudze nodod nākošajai, - tās palīdzēja latviešiem atgūt savu valsti 1990. gadā, tās ir svarīgas, lai Latvija pastāvētu nākotnē.
Vēstures mācīšanās ļaus labāk saprast notikumus pagātnē un mūsdienās - tie ir saistīti.
Būs iespējams uzzināt, kas tieši un kā noticis svētku un piemiņas dienās, kuras īpaši atzīmētas kalendārā un kuras pulcē cilvēkus svētku vai piemiņas pasākumos.
 
Lāčplēša-diena-Cēsis-664x465.jpg
Attēlā: Lāčplēša dienas (11. novembris) svinības.
 
Mācoties vēsturi, iespējams iegūt jaunas un ļoti noderīgas prasmes:
  • lasīt dažādu laikmetu tekstus, saprast un salīdzināt tos, arī - tos kritiski izvērtēt;  
  • pētīt dažādu laikmetu attēlus, priekšmetus un spriest, ko tie vēsta par konkrēto laiku;
  • saprast, kāpēc kaut kas ir noticis - saprast notikuma cēloņus un saprast sekas - kāda bijusi notikuma ietekme;
  • izdarīt secinājumus un patstāvīgi nonākt pie atbildēm uz vēstures jautājumiem;
  • saprast, apgūt un lietot jaunus jēdzienus;
  • pētīt un salīdzināt dažādus pagātnes posmus - kā dzīvojuši cilvēki dažādos laikmetos.
Vēstures zināšanas palīdzēs labāk saprast mūsdienu kultūras pasauli, - grāmatu, kino, teātra, datorspēļu, dažādu pasākumu tēlus un notikumus, jo bieži vien tie "nāk" no vēstures.
 
Viduslaiku-dienas_Cesu_pils_JC-84.jpg
Attēlā: Viduslaiku dienas Cēsīs - bruņinieku cīņas.