Grūtības pakāpe:
1. Izvēlies pareizo atbildi par vēsturi 2 p.
2. Atbildi jautājumu par vēsturi 1 p.
3. Analizē spriedumus par vēsturi 1 p.
4. Izvērtē apgalvojumus par vēstures zinātni 2 p.
5. Atbildi jautājumus par vēsturi 2 p.
6. Papildini teikumus par vēsturi 2 p.