Grūtības pakāpe:
1. Izvēlies pareizo atbildi par vēsturi 2p.
2. Atbildi jautājumu par vēsturi 1p.
3. Analizē spriedumus par vēsturi 1p.
4. Izvērtē apgalvojumus par vēstures zinātni 2p.
5. Atbildi jautājumus par vēsturi 2p.
6. Papildini teikumus par vēsturi 2p.