Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Latvijas teritorija aizvēsturē Aizvēstures perioda - akmens, bronzas un dzelzs laikmeta vispārīgs raksturojums.
2. Daba un iedzīvotāji akmens laikmetā Daba un iedzīvotāji akmens laikmetā (ap 10 000 - 1500.g.p.m.ē.).
3. Nodarbošanās veidi un darbarīki Nodarbošanās veidi un darbarīki akmens laikmetā.
4. Senākās apmetnes Latvijas teritorijā Apmetnēs iegūtā informācija par dzīvi paleolītā, mezolītā, neolītā.
5. Ikdienas dzīve Ikdienas dzīve - nodarbošanās, vīriešu, sieviešu pienākumi, bērnu dzīve, dzīves ilgums.
6. Māksla un reliģiskie ticējumi Mākslas un reliģisko ticējumu saikne akmens laikmetā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Raksturo aizvēsturi 1. izziņas līmenis zema 2p. Nostiprina zināšanas par aizvēstures jēdziena saturu.
2. Atbildi jautājumu par periodizāciju 1. izziņas līmenis zema 1p. Pārbauda un nostiprina zināšanas par aizvēstures periodizāciju.
3. Atbildi jautājumu par akmens laikmetu 1. izziņas līmenis zema 1p. Pārbauda un nostiprina zināšanas par akmens laikmetu.
4. Nosaki aizvēstures priekšmetus 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sekmē prasmi analizēt vizuālo avotu, salīdzināt; papildina zināšanas.
5. Raksturo procesus aizvēsturē 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Pilnveido izpratni par vides izmaiņām.
6. Atbildi jautājumu par vides veidošanos 1. izziņas līmenis zema 1p. Nostiprina zināšanas par mūsdienu Latvijas vides veidošanos.
7. Raksturo senākos iedzīvotājus 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Papildina izpratni, zināšanas par senākajiem iedzīvotājiem.
8. Papildini tekstu par nodarbošanos 2. izziņas līmenis vidēja 7p. Pārbauda apgūtās zināšanas, jēdzienu lietojumu.
9. Raksturo attēla informāciju 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pilnveido prasmi vērtēt vizuālo avotu.
10. Izvēlies veiksmīgāko risinājumu darbībām 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pilnveido izpratni un zināšanas par izdzīvošanas stratēģiju akmens laikmetā.
11. Atrodi pārtikas resursus 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Papildina zināšanas par iztikas resursiem akmens laikmetā.
12. Nosaki atbildes par izmaiņām dzīvesveidā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pilnveido izpratni un zināšanas par domestikācijas procesiem.
13. Izvērtē apgalvojumus par apmetnēm 3. izziņas līmenis augsta 2p. Nostiprina zināšanas par akmens laikmeta apmetnēm.
14. Atbildi par akmens laikmeta apdzīvotību 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārbauda vispārējo izpratni par akmens laikmeta posmu atšķirībām.
15. Iejūties pētnieka lomā un secini 3. izziņas līmenis augsta 2p. Veicina prasmi spriest, veidot slēdzienus par priekšmetu saikni ar darbību.
16. Nosaki atbildes par tirdzniecības sakariem 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pilnveido izpratni un zināšanas par tirdzniecības sakariem akmens laikmetā.
17. Papildini tekstu par nodarbošanos 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Nostiprina zināšanas par darbu sadali akmens laikmetā.
18. Raksturo bērnu dzīvi akmens laikmetā 3. izziņas līmenis augsta 2p. Papildina zināšanas, nostiprina iegūtās zināšanas par bērniem akmens laikmetā.
19. Atbildi jautājumus par bērniem 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Papildina izpratni, zināšanas, sekmē prasmi veidot spriedumus.
20. Papildini tekstu par pārmaiņām sabiedrībā 3. izziņas līmenis augsta 5p. Nostiprina zināšanas par pārmaiņām akmens laikmeta sabiedrībā.
21. Atbildi jautājumus par ticējumiem 1. izziņas līmenis zema 2p. Papildina izpratni, zināšanas, sekmē prasmi veidot spriedumus.
22. Izvērtē apgalvojumus par rotām 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Papildina, nostiprina zināšanas; sekmē teksta kritisku uztveri.
23. Atbildi jautājumu par reliģiskajiem uzskatiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārbauda un nostiprina zināšanas par akmens laikmetu.
24. Pēti vēstures avotu par ticējumiem 3. izziņas līmenis augsta 2p. Papildina zināšanas, nostiprina iegūtās zināšanas par reliģiskajiem uzskatiem akmens laikmetā.
25. Atbildi jautājumu par reliģiskajiem uzskatiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārbauda un nostiprina zināšanas par akmens laikmeta ticējumiem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atbildi jautājumu par akmens laikmetu Citi zema 1p. Pārbauda un nostiprina zināšanas par akmens laikmetu.
2. Atbildi jautājumu par akmens laikmetu Citi augsta 1p. Pārbauda un nostiprina zināšanas par akmens laikmetu.
3. Izvēlies pareizo atbildi par darbarīkiem Citi vidēja 1p. Sekmē zināšanas par akmens laikmeta darbarīkiem un to lietojumu.
4. Atbildi jautājumu par laikmeta iezīmēm Citi zema 1p. Nostiprina zināšanas par akmens laikmeta posmu atšķirībām.
5. Izvēlies raksturojumu akmens laikmeta posmam Citi zema 1p. Zināšanu pārbaude, nostiprināšana.
6. Nodarbošanās veidi un darbarīki Citi vidēja 2p. Pārbauda zināšanas, vārdu, jēdzienu lietojumu.
7. Izvēlies pareizo atbildi par mākslu Citi zema 1p. Zināšanu pārbaude, nostiprināšana.
8. Atbildi jautājumu par akmens laikmetu Citi zema 1p. Pārbauda un nostiprina zināšanas par akmens laikmetu.
9. Atbildi jautājumu par akmens laikmetu Citi augsta 1p. Pārbauda un nostiprina zināšanas par akmens laikmetu.
10. Izvēlies pareizo atbildi par darbarīkiem Citi vidēja 1p. Sekmē zināšanas par akmens laikmeta darbarīkiem un to lietojumu.
11. Atbildi jautājumu par laikmeta iezīmēm Citi zema 1p. Nostiprina zināšanas par akmens laikmeta posmu atšķirībām.
12. Izvēlies raksturojumu akmens laikmeta posmam Citi zema 1p. Zināšanu pārbaude, nostiprināšana.
13. Nodarbošanās veidi un darbarīki Citi vidēja 2p. Pārbauda zināšanas, vārdu, jēdzienu lietojumu.
14. Izvēlies pareizo atbildi par mākslu Citi zema 1p. Zināšanu pārbaude, nostiprināšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Aizvēstures perioda pārskats 00:00:00 vidēja 10p. Aizvēstures periodizācija: akmens, bronzas, dzelzs laikmets, laikmetu raksturojumi.
2. Daba un iedzīvotāji akmens laikmetā 00:00:00 vidēja 14p. Pārmaiņas dabā aizvēsturē; pirmie iedzīvotāji; dabas loma cilvēku dzīvē.
3. Iedzīvotāju apmetnes un nodarbošanās, darbarīki 00:00:00 vidēja 11p. Pētījumi senajās dzīvesvietās, iedzīvotāju nodarbošanās veidi, darbarīku raksturojums.
4. Sabiedrība, tās ikdienas dzīve 00:00:00 vidēja 18p. Izmaiņas sabiedrībā akmens laikmeta gaitā; pienākumu sadalījums un ikdienas dzīve.
5. Māksla un reliģija 00:00:00 vidēja 9p. Mākslas veidi, saturs; ticējumi un reliģiskie uzskati, to saikne ar mākslu.
6. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 19p.