Teorija

Uzdevumi

1. Raksturo aizvēsturi

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Atbildi jautājumu par periodizāciju

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Atbildi jautājumu par akmens laikmetu

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Nosaki aizvēstures priekšmetus

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Raksturo procesus aizvēsturē

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Atbildi jautājumu par vides veidošanos

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Raksturo senākos iedzīvotājus

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Papildini tekstu par nodarbošanos

Grūtības pakāpe: vidēja

7
9. Raksturo attēla informāciju

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Izvēlies veiksmīgāko risinājumu darbībām

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Atrodi pārtikas resursus

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Nosaki atbildes par izmaiņām dzīvesveidā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Izvērtē apgalvojumus par apmetnēm

Grūtības pakāpe: augsta

2
14. Atbildi par akmens laikmeta apdzīvotību

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Iejūties pētnieka lomā un secini

Grūtības pakāpe: augsta

2
16. Nosaki atbildes par tirdzniecības sakariem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Papildini tekstu par nodarbošanos

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Raksturo bērnu dzīvi akmens laikmetā

Grūtības pakāpe: augsta

2
19. Atbildi jautājumus par bērniem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Papildini tekstu par pārmaiņām sabiedrībā

Grūtības pakāpe: augsta

5
21. Atbildi jautājumus par ticējumiem

Grūtības pakāpe: zema

2
22. Izvērtē apgalvojumus par rotām

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Atbildi jautājumu par reliģiskajiem uzskatiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Pēti vēstures avotu par ticējumiem

Grūtības pakāpe: augsta

2
25. Atbildi jautājumu par reliģiskajiem uzskatiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Aizvēstures perioda pārskats

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Daba un iedzīvotāji akmens laikmetā

Grūtības pakāpe: vidēja

14
3. Iedzīvotāju apmetnes un nodarbošanās, darbarīki

Grūtības pakāpe: vidēja

11
4. Sabiedrība, tās ikdienas dzīve

Grūtības pakāpe: vidēja

18
5. Māksla un reliģija

Grūtības pakāpe: vidēja

9
6. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

19

Materiāli skolotājiem