Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Feniķija Feniķijas izaugsme, kolonijas; amatniecība, tirdzniecība, rakstības nozīme; Kartāga.
2. Ebreji senatnē Ebreju tauta, tās klejojumi; valsts izveidošanās. Valdnieki: Zauls, Dāvids, Zālamans. Valsts bojāeja, jūdaisma loma.
3. Ebreju reliģija Jūdaisms, tā simboli: heksagramma, menora, Jeruzāleme, sabats, sinagoga, Jahves templis.
4. Bībele un vēsture Sižetu saikne ar vēsturi: grēku plūdi, Ēdenes dārzs, Bābeles tornis.
5. Senā Persija Persijas impērija, tās valdnieki Kīrs II, Dārijs I. Impērijas sasniegumi, mākslas liecības par Persiju. Valsts sabrukums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Feniķiešu izcelsme 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Feniķiešu izcelsme, civilizācija.
2. Feniķijas uzplaukums un noriets 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Feniķiešu civilizācijas uzplaukums un noriets.
3. Ebreji senatnē 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kanaānieši un senebreji.
4. Senās ebreju valsts izveidošanās 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Valsts izveidošanās, tās valdnieki.
5. Jūdaisms 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jūdaisms - ebreju reliģija.
6. Ebreju reliģija un kultūra 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Reliģijas simboli.
7. Bībele un vēsture 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Bībeles leģendas un vēsture.
8. Senās Persijas valsts 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Valsts, valdnieki.
9. Notikumi I 2. izziņas līmenis vidēja 1,5p. Notikumi Izraēlā, Feniķijā un Senajā Persijā.
10. Notikumi II 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Senebreji, to valsts.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Feniķija Citi vidēja 1p. Feniķiešu civilizācija.
2. Izraēlas karaliste I Citi vidēja 1p. Izraēlas valdnieki.
3. Izraēlas karaliste II Citi vidēja 1p. Izraēlas karalistes sabrukums.
4. Ebreju kultūra Citi vidēja 1p. Jūdaisma simboli.
5. Senā Persija I Citi vidēja 1p. Persija, tās valdnieki.
6. Senā Persija II Citi vidēja 1p. Persija, tās valdnieki.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Senebreju vēsture 00:25:00 vidēja 14,5p. Ebreju tautas izcelsme, ceļš uz valsti; ievērojamākie valdnieki; valsts bojāeja; ebreju reliģija, tās simboli, vēsturiskā nozīme.
2. Feniķiešu civilizācija un Persijas impērija 00:25:00 vidēja 10,5p. Feniķiešu sasniegumi, to ietekme; Persijas impērija un valdnieki; impērijas noriets.
3. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:30:00 vidēja 15,5p.