Teorija

Uzdevumi

1. Feniķiešu izcelsme

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Feniķijas uzplaukums un noriets

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Ebreji senatnē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Senās ebreju valsts izveidošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Jūdaisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Ebreju reliģija un kultūra

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Bībele un vēsture

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Senās Persijas valsts

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Notikumi I

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
10. Notikumi II

Grūtības pakāpe: zema

1,5

Testi

1. Senebreju vēsture

Grūtības pakāpe: vidēja

14,5
2. Feniķiešu civilizācija un Persijas impērija

Grūtības pakāpe: vidēja

10,5
3. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

15,5

Materiāli skolotājiem