Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ģeogrāfiskās vides raksturojums Senā Grieķija - aptvertā teritorija, ģeogrāfiskais stāvoklis, sengrieķu vēstures periodizācija.
2. Krēta Krētas jeb Mīnoja civilizācijas pētījumi, arhitektūra, māksla, saimniecība.
3. Mikēnas Mikēnu civilizācija - arhitektūra, kapenes, rakstība, pētījumi, bojāeja.
4. Trojas karš Trojas karš, vēstījuma par karu izcelsme, tēli, sižets; H. Šlīmanis - personība, pētījumi, nozīme.
5. Polisu Grieķija Sabiedrības grupas, pilsoņu loma polisās, polisu pārvalde; nauda Senajā Grieķijā.
6. Atēnu demokrātijas sākumi Demokrātija Atēnās - izpausmes, Solona un Kleistena reformas, pilsoņu pienākumi.
7. Sparta Sparta, tās veidošanās, sabiedrības grupas, pārvalde; spartiešu raksturs.
8. Saimniecība un kolonizācija Lauksaimniecība, kuģniecība; koloniju nozīme. Keramikas raksturojums.
9. Grieķu – persiešu kari Par Hērodotu; kara cēloņi, Maratonas kauja, kauja pie Termopilām, jūras kaujas; uzvaru nozīme.
10. Atēnu uzplaukums un noriets Atēnu jūras savienība; Peloponēsas savienība; Perikla laiks Atēnās; Peloponēsas karš.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Senā Grieķija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Senā Grieķija un tās ģeogrāfiskais stāvoklis.
2. Krētas raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Krētas jeb Mīnoja civilizācija.
3. Krētas datējumi un raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Krētas jeb Mīnoja civilizācija.
4. Mikēnu raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Mikēnu civilizācija Peloponēsas pussalas ziemeļos.
5. Mikēnas attēlā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Mikēnu civilizācija Peloponēsas pussalas ziemeļos.
6. Trojas karš un tā pētīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Trojas karš, Trojas pētījumi.
7. Trojas karš un attēli 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Trojas karš, Trojas pētījumi.
8. Senā Grieķija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Senā Grieķija un tās ģeogrāfiskais stāvoklis.
9. Polisu Grieķija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Polisas, to sabiedrība, pārvalde.
10. Atēnu demokrātijas sākumi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Reformas Atēnu polisas iekārtā.
11. Demokrātija Atēnās 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Politiķi un Atēnu demokrātija.
12. Sparta, tās sabiedrība un pārvalde 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sparta, tās sabiedrība un pārvalde.
13. Saimniekošana un kolonizācija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sengrieķu saimniekošana, kolonizācija.
14. Grieķu-persiešu kari 5. gs. p.m.ē. 2. izziņas līmenis augsta 2p. Grieķu-persiešu kari 5. gs. p.m.ē.
15. Atēnu uzplaukums, noriets un Peloponēsas karš 2. izziņas līmenis augsta 2p. Atēnu jūras savienība. Peloponēsas savienība. Peloponēsas karš.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Senā Grieķija Citi vidēja 1p. Senā Grieķija, tās ģeogrāfiskais stāvoklis.
2. Mikēnu civilizācija Citi vidēja 1p. Mikēnu civilizācija Peloponēsas pussalas ziemeļos.
3. Trojas karš Citi vidēja 2p. Troja, Trojas zirga tēls.
4. Senā Grieķija Citi vidēja 1p. Senā Grieķija, tās ģeogrāfiskais stāvoklis.
5. Senā Grieķija Citi vidēja 1p. Senā Grieķija, tās ģeogrāfiskais stāvoklis.
6. Mikēnu civilizācija Citi vidēja 1p. Mikēnu civilizācija Peloponēsas pussalas ziemeļos.
7. Trojas karš Citi vidēja 2p. Troja, Trojas zirga tēls.
8. Sabiedrība polisu Grieķijā Citi vidēja 1p. Sabiedrība polisās.
9. Polisu Grieķija Citi vidēja 2p. Sabiedrība un pārvalde polisās.
10. Sparta Citi vidēja 1p. Sparta, tās sabiedrība.
11. Saimniekošana un kolonizācija Citi vidēja 1p. Sengrieķu saimniekošana, kolonizācija.
12. Grieķu-persiešu kari Citi vidēja 2p. Grieķu-persiešu kari 5.gs.p.m.ē.
13. Atēnu uzplaukums un noriets Citi vidēja 1p. Atēnu jūras savienība. Peloponēsas savienība. Peloponēsas karš.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Grieķu civilizācijas aizsākumi 00:30:00 vidēja 18p. Grieķu apdzīvotā vide; Krētas un Mikēnu civilizācijas; Troja.
2. Polisu Grieķija 00:30:00 vidēja 22p. Ievērojamākās polisas; demokrātijas aizsākumi, sabiedrība, pārvalde, saimniecība Atēnās; Spartas raksturojums; grieķu-persiešu kari, Atēnu uzplaukums un pagrimums.
3. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:40:00 vidēja 26p.