Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ģeogrāfiskās vides raksturojums Senā Grieķija - aptvertā teritorija, ģeogrāfiskais stāvoklis, sengrieķu vēstures periodizācija.
2. Krēta Krētas jeb Mīnoja civilizācijas pētījumi, arhitektūra, māksla, saimniecība.
3. Mikēnas Mikēnu civilizācija - arhitektūra, kapenes, rakstība, pētījumi, bojāeja.
4. Trojas karš Trojas karš, vēstījuma par karu izcelsme, tēli, sižets; H. Šlīmanis - personība, pētījumi, nozīme.
5. Polisu Grieķija Sabiedrības grupas, pilsoņu loma polisās, polisu pārvalde; nauda Senajā Grieķijā.
6. Atēnu demokrātijas sākumi Demokrātija Atēnās - izpausmes, Solona un Kleistena reformas, pilsoņu pienākumi.
7. Sparta Sparta, tās veidošanās, sabiedrības grupas, pārvalde; spartiešu raksturs.
8. Saimniecība un kolonizācija Lauksaimniecība, kuģniecība; koloniju nozīme. Keramikas raksturojums.
9. Grieķu – persiešu kari Par Hērodotu; kara cēloņi, Maratonas kauja, kauja pie Termopilām, jūras kaujas; uzvaru nozīme.
10. Atēnu uzplaukums un noriets Atēnu jūras savienība; Peloponēsas savienība; Perikla laiks Atēnās; Peloponēsas karš.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Senā Grieķija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Senā Grieķija un tās ģeogrāfiskais stāvoklis.
2. Krētas raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Krētas jeb Mīnoja civilizācija.
3. Krētas datējumi un raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Krētas jeb Mīnoja civilizācija.
4. Mikēnu raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Mikēnu civilizācija Peloponēsas pussalas ziemeļos.
5. Mikēnas attēlā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Mikēnu civilizācija Peloponēsas pussalas ziemeļos.
6. Trojas karš un tā pētīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Trojas karš, Trojas pētījumi.
7. Trojas karš un attēli 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Trojas karš, Trojas pētījumi.
8. Senā Grieķija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Senā Grieķija un tās ģeogrāfiskais stāvoklis.
9. Polisu Grieķija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Polisas, to sabiedrība, pārvalde.
10. Atēnu demokrātijas sākumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Reformas Atēnu polisas iekārtā.
11. Demokrātija Atēnās 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Politiķi un Atēnu demokrātija.
12. Sparta, tās sabiedrība un pārvalde 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sparta, tās sabiedrība un pārvalde.
13. Saimniekošana un kolonizācija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sengrieķu saimniekošana, kolonizācija.
14. Grieķu-persiešu kari 5. gs. p.m.ē. 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Grieķu-persiešu kari 5. gs. p.m.ē.
15. Atēnu uzplaukums, noriets un Peloponēsas karš 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Atēnu jūras savienība. Peloponēsas savienība. Peloponēsas karš.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Senā Grieķija Citi vidēja 1 p. Senā Grieķija, tās ģeogrāfiskais stāvoklis.
2. Mikēnu civilizācija Citi vidēja 1 p. Mikēnu civilizācija Peloponēsas pussalas ziemeļos.
3. Trojas karš Citi vidēja 2 p. Troja, Trojas zirga tēls.
4. Senā Grieķija Citi vidēja 1 p. Senā Grieķija, tās ģeogrāfiskais stāvoklis.
5. Senā Grieķija Citi vidēja 1 p. Senā Grieķija, tās ģeogrāfiskais stāvoklis.
6. Mikēnu civilizācija Citi vidēja 1 p. Mikēnu civilizācija Peloponēsas pussalas ziemeļos.
7. Trojas karš Citi vidēja 2 p. Troja, Trojas zirga tēls.
8. Sabiedrība polisu Grieķijā Citi vidēja 1 p. Sabiedrība polisās.
9. Polisu Grieķija Citi vidēja 2 p. Sabiedrība un pārvalde polisās.
10. Sparta Citi vidēja 1 p. Sparta, tās sabiedrība.
11. Saimniekošana un kolonizācija Citi vidēja 1 p. Sengrieķu saimniekošana, kolonizācija.
12. Grieķu-persiešu kari Citi vidēja 2 p. Grieķu-persiešu kari 5.gs.p.m.ē.
13. Atēnu uzplaukums un noriets Citi vidēja 1 p. Atēnu jūras savienība. Peloponēsas savienība. Peloponēsas karš.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Grieķu civilizācijas aizsākumi 00:30:00 vidēja 18 p. Grieķu apdzīvotā vide; Krētas un Mikēnu civilizācijas; Troja.
2. Polisu Grieķija 00:30:00 vidēja 22 p. Ievērojamākās polisas; demokrātijas aizsākumi, sabiedrība, pārvalde, saimniecība Atēnās; Spartas raksturojums; grieķu-persiešu kari, Atēnu uzplaukums un pagrimums.
3. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:40:00 vidēja 26 p.