Teorija

Uzdevumi

1. Tiešā runa un piebilde

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Tiešās runas veidi

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Piebilde teikuma sākumā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Piebilde un tiešā runa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Tiešā runa un piebilde

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Pieturzīmes tiešās runas teikumos ar piebildi sākumā (rokrakstā)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Pieturzīmes tiešās runas teikumos ar piebildi sākumā

Grūtības pakāpe: augsta

1
8. Piebildes atdalīšana no tiešās runas daļas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Pieturzīmes tiešās runas teikumos ar piebildi sākumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Pieturzīmes tiešās runas teikumos ar piebildi sākumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Pieturzīmes tiešās runas teikumos ar piebildi beigās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Pieturzīmes tiešās runas teikumos ar piebildi beigās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Pieturzīmes tiešās runas teikumos ar piebildi beigās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Uzruna

Grūtības pakāpe: zema

1
15. Uzruna

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Uzruna teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Uzruna teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Tiešā runa (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Tiešā runa (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Tiešās runas teikumi ar uzrunu vai uzrunas grupu (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Uzruna (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Uzruna (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Uzruna (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Tiešā runa

Grūtības pakāpe: vidēja

14
2. Uzruna

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem