27.
aprīlī
Diagnosticējošais darbs LATVIEŠU VALODĀ 9. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Uzdevumi

1. Tiešā runa un piebilde

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Tiešās runas veidi

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Piebilde un tiešā runa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Piebilde teikuma sākumā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Piebilde un tiešā runa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Tiešā runa un piebilde

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Pieturzīmes tiešās runas teikumos ar piebildi sākumā (rokrakstā)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Pieturzīmes tiešās runas teikumos ar piebildi sākumā

Grūtības pakāpe: augsta

1
9. Piebildes atdalīšana no tiešās runas daļas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Pieturzīmes tiešās runas teikumos ar piebildi sākumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Pieturzīmes tiešās runas teikumos ar piebildi sākumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Pieturzīmes tiešās runas teikumos ar piebildi beigās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Pieturzīmes tiešās runas teikumos ar piebildi beigās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Pieturzīmes tiešās runas teikumos ar piebildi beigās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Uzruna

Grūtības pakāpe: zema

1
16. Uzruna

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Uzruna teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Uzruna teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Tiešā runa (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Tiešā runa (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Tiešās runas teikumi ar uzrunu vai uzrunas grupu (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Uzruna (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Uzruna (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Diag. darbs. Pieturzīmju lietojuma novērtēšana teikumos ar uzrunu un uzrunas grupu (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Uzruna (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Tiešā runa

Grūtības pakāpe: vidēja

14
2. Uzruna

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Metodiskie materiāli