Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Tiešā runa Tiešās runas teikumu pareizrakstība
2. Tiešās runas teikumi ar roku rakstītā tekstā Tiešās runas teikumu rakstība rokrakstā: pieturzīmju lietojums, teikuma izkārtojums vairākās rindās, vērā ņemamie nosacījumi.
3. Uzruna Uzruna teikumā

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tiešā runa un piebilde 1. izziņas līmenis zema 2p. Noteikt, kura teikuma daļa ir piebilde, kura - tiešā runa
2. Tiešās runas veidi 1. izziņas līmenis zema 1p. Pieturzīmes tiešās runas teikumos
3. Piebilde un tiešā runa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums tiešās runas teikumos
4. Piebilde teikuma sākumā 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Pieturzīmes tiešās runas teikumos
5. Piebilde un tiešā runa 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pieturzīmju lietojums tiešās runas teikumos
6. Tiešā runa un piebilde 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Pieturzīmju lietojums tiešās runas teikumos
7. Pieturzīmes tiešās runas teikumos ar piebildi sākumā (rokrakstā) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju lietojuma novērtēšana tiešās runas teikumos ar piebildi sākumā.
8. Pieturzīmes tiešās runas teikumos ar piebildi sākumā 2. izziņas līmenis augsta 1p. Kļūdu atrašana tiešās runas teikumu pierakstā.
9. Piebildes atdalīšana no tiešās runas daļas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kola atrašanās vietas noteikšana tiešās runas teikumos ar piebildi sākumā.
10. Pieturzīmes tiešās runas teikumos ar piebildi sākumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kola ievietošana tiešās runas teikumos ar piebildi sākumā.
11. Pieturzīmes tiešās runas teikumos ar piebildi sākumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pareizi uzrakstīta teikuma noteikšana.
12. Pieturzīmes tiešās runas teikumos ar piebildi beigās 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju lietojuma novērtēšana tiešās runas stāstījuma teikumos ar piebildi beigās.
13. Pieturzīmes tiešās runas teikumos ar piebildi beigās 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tiešās runas daļas beigu pieturzīmes noteikšana tiešās runas teikumos.
14. Pieturzīmes tiešās runas teikumos ar piebildi beigās 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pieturzīmju lietojuma novērtēšana teikumos ar piebildi aiz tiešās runas daļas (ar roku rakstītos un drukātos teikumos).
15. Uzruna 1. izziņas līmenis zema 1p. Uzrunas vieta teikumā
16. Uzruna 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pieturzīmes teikumā ar uzrunu
17. Uzruna teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Uzruna tiešās runas teikumos
18. Uzruna teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmes tiešās runas teikumā, kuros ir uzrunu

Papildus uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Piebilde un tiešā runa Citi zema 1p. Pieturzīmju lietojums tiešās runas teikumos

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tiešā runa 00:00:00 vidēja 14p. Tiešās runas teikumu pareizrakstības pārbaude
2. Uzruna 00:00:00 vidēja 6p. Uzrunas noteikšana teikumā