Tiešās runas daļu drukātos tekstos mēdz norādīt gan ar pēdiņām, gan domuzīmēm, taču, rakstot ar roku, lietojamas tikai pēdiņas, turklāt īpašu uzmanību pievēršot to atrašanās vietai.
 
Rakstot ar roku, tiešās runas sākumā pēdiņas jāliek apakšā, bet beigās - augšā.
 
TEO_21_uzd_1.png
 
Kā to atcerēties? - Tas ir gluži kā ar kāpnēm: sākumā mēs sākam no apakšas, tad pakāpienu pa pakāpienam kāpjam augšup, līdz kāpnes beidzas.
cilvecins_kapj_pa_kapnem.png
 
Tiešās runas teikumos ir divas daļas - teksts, ko runā kāda persona, un piebildes daļa. Reizēm rakstot sanāk, ka šīs divas daļas jāraksta divās rindās. Ko darīt ar pieturzīmēm šādos gadījumos?
  
1. Ja piebilde atrodas pirms tiešās runas daļas, tad kols liekams aiz piebildes kā pēdējā rakstu zīme pirmajā rindā, bet pēdiņas būs otrās rindas pirmā rakstu zīme.
 
TEO_21_uzd_2.png
 
2. Ja piebilde atrodas aiz tiešās runas daļas, tad pēdējā rakstu zīme pirmajā rindā ir pēdiņas. Otrā rinda sākas ar piebildes pirmo vārdu.
 
TEO_21_uzd_3.png
 
Svarīgi!
Piebilde šādos gadījumos jāsāk rakstīt ar mazo burtu.
 
Rakstot tiešās runas teikumus, jāievēro visi tie paši likumi, kas attiecas uz cita veida teikumiem:
- lielais sākumburts teikuma sākumā;
- teikuma beigu pieturzīme;
- vārdu pārnešana jaunā rindā, ja ir tāda nepieciešamība;
- visas teikumā nepieciešamās pieturzīmes;
- salasāms rokraksts (ja vēl sanāk glīti un kārtīgi - ideāli   ok.png !).