Teorija

Uzdevumi

1. Dialogs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Grāmatu nosaukumi

Grūtības pakāpe: augsta

3
3. Lugas

Grūtības pakāpe: augsta

3
4. Tekstu veidi

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Tekstu veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Dialogu saturs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Dialoga temats un partneri

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Ilustrācija

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Temats

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Dialogs

Grūtības pakāpe: vidēja

17

Metodiskie materiāli