Uzdevumi

1. Vārdiska un nevārdiska saziņa

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Vārdiska un nevārdiska saziņa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Pareizruna

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Nevārdiska saziņa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Saziņas veidi

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Sarunas partneri

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Nevārdiska saziņa

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Saziņa

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Metodiskie materiāli