Teorija

Uzdevumi

1. Alfabēts

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Alfabēts

Grūtības pakāpe: zema

6
3. Alfabēts

Grūtības pakāpe: zema

5
4. Vārdnīca

Grūtības pakāpe: augsta

4
5. Burtu virkne

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Vārdu veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Alfabēta izmantošana

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Alfabēta izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Alfabēts

Grūtības pakāpe: vidēja

23,5

Materiāli skolotājiem