Noteiktā secībā sakārtotus burtus sauc par alfabētu.
Latviešu valodas alfabētā ir 33 lielie un mazie burti:
Aa, Āā, Bb, Cc, Čč, Dd, Ee, Ēē, Ff, Gg, Ģg, Hh, Ii, Īī, Jj, Kk, Ķķ, Ll, Ļļ, Mm, Nn, Ņņ, Oo, Pp, Rr, Ss, Šš, Tt, Uu, Ūū, Vv, Zz, Žž.
 
burts - nosaukums
burts - nosaukums
burts - nosaukums
burts - nosaukums
Aa - a
Gg -
Ļļ -
Tt -
Āā - ā
Ģģ - ģē
Mm - em
Uu - u
Bb -
Hh -
Nn - en
Ūū - ū
Cc -
Ii - i
Ņņ -
Vv -
Čč - čē
Īī - ī
Oo - o
Zz -
Dd -
Jj -
Pp -
Žž - žē
Ee - e
Kk -
Rr - er
 
Ēē - ē
Ķķ - ķē
Ss - es
 
Ff - ef
Ll - el
Šš -
 
 
Tagadējais latviešu valodas alfabēts ir veidojies uz latīņu alfabēta pamata, to papildinot ar dažādām atšķirīgām zīmēm, kas norāda patskaņu garumu (garumzīme) - ā, ē, ī, ū, līdzskaņu mīkstumu - ķ, ģ, ļ, ņ, un līdzskaņus šņāceņus - š, č, dž.
 
Vārdi rodas no atsevišķām skaņām. Skaņas cilvēki dzird un izrunā.
 
Katrai skaņai ir sava zīme - burts. Burtus raksta, iespiež, lasa.
 
Latviešu rakstos parasti vienas skaņas apzīmēšanai ir viens burts.