Vārdnīca ir vārdu vai vārdkopu kopojums noteiktā kārtībā (parasti pēc alfabēta) ar noteiktu informāciju.
Vārdnīca ir grāmata, kurā alfabētiskā secībā ir sakārtoti kādas valodas vārdi un doti to tulkojums citā valodā, skaidrojums, izruna un cita informācija.
Eksistē arī tādas vārdnīcas, kurās šie vārdi tajā pašā valodā ir paskaidroti, ko tie nozīmē. Šādas vārdnīcas sauc par skaidrojošām vārdnīcām, savukārt, ja ir norādīti citi vārdi ar līdzīgu nozīmi, to sauc par sinonīmu vārdnīcu.
  
Attīstoties internetam, ir parādījušās arī virtuālās jeb online vārdnīcas.
 
Vārdnīca ir informācijas avots. Tās tās uzdevums sniegt īsu, raksturīgu informāciju, kas būtu pēc iespējas ērti un ātri sameklējama.
 
Lai vārdnīcā informāciju sameklētu pēc iespējas ātrāk, labi jāzina alfabēts no galvas.
 
Izveidojušies divi galvenie vārdnīcu tipi.
 
Valodu vārdnīcas
LV valodas vārdnīca.jpg  LV sinonīmu vārdnīca.jpg
   
Valodu vārdnīcās galveno uzmanību pievērš vārdam, kas izsaka jēdzienu vai apzīmē kādu priekšmetu vai parādību.
 
Enciklopēdijas
Pirmā enciklopēdija.jpg  Ģeogrāfijas enciklopēdija.jpg

Enciklopēdijas sniedz informāciju par vārda nosaukto priekšmetu vai parādību, nevis par pašu vārdu.
 
Vārdnīcas lietojam dažādās sadzīves nozarēs.