Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Vārdiska un nevārdiska saziņa 1p.
2. Vārdiska un nevārdiska saziņa 2p.
3. Pareizruna 1p.
4. Nevārdiska saziņa 2p.
5. Saziņas veidi 1p.
6. Sarunas partneri 1p.
7. Nevārdiska saziņa 3p.
8. Vārda skanējums 1p.