28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Galvenais sazināšanās līdzeklis ir valoda.
Sazināties var ar vārdiem (runā un rakstos), kā arī bez vārdiem (žesti, mīmika, signāli)...
  
Viena cilvēka runa, kas adresēta vienam vai vairākiem klausītājiem (reizēm- pašam sev), ir monologs.
Ar monologu informē, pauž savu viedokli, izjūtas.
Iekšējais monologs ir pārdomas sevī.
 
Dialogs - divu cilvēku saruna.
Tā var būt arī saruna starp divām vai vairākām personām. 
Lai veidotu dialogu, ir svarīgi zināt:
  • Kas būs sarunas partneris?
  • Kāpēc mēs runāsim?
  • Par ko mēs runāsim?
  • Kur runāsim?
  • Kad runāsim?