Teorija

Uzdevumi

1. Patskaņu saklausīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Vārda sākumskaņa

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Kopīgais un atšķirīgais

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Vārda sākuma skaņa/burts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Divskaņi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Burti un skaņas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Mīklas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Dzīvnieku mazuļu nosaukumu darināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Vārda forma teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Salikteņu darināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Darbības vārdu formu veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Teikumu veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Vārda skaitlis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Vārda dzimtes un skaitļa saskaņojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Teksta uztvere

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Vārddarināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Materiāli skolotājiem