Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vecākiem Informācija vecākiem
2. Fonemātiskā dzirde Fonemātiskā dzirde. Jēdziens. Problēmas. Attīstīšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Patskaņu saklausīšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Skaņu diferencēšana. Īso un garo patskaņu saklausīšana vārdā dažādās pozīcijās.
2. Vārda sākumskaņa 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Vārda sākumskaņas noteikšana un atbilstošā burta uzrakstīšana.
3. Kopīgais un atšķirīgais 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jēdzieni
4. Vārda sākuma skaņa/burts 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaņa. Burts
5. Divskaņi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skaņa. Burts
6. Burti un skaņas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skaņa. Burts
7. Mīklas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Latviešu tautas mīklas (ar atminējumu attēliem)
8. Salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Īpašības vārdu pārākās pakāpes veidošana
9. Dzīvnieku mazuļu nosaukumu darināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vārddarināšana
10. Vārda forma teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prievārdu ar ģenitīvu lietojums teikumā
11. Salikteņu darināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vārddarināšana
12. Darbības vārdu formu veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Darbības vārda pavēles izteiksme
13. Atbilstošā vārda izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sakārtojuma saikļu lietojums
14. Teikumu veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vārdu secība teikumā
15. Vārda skaitlis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lietvārda, vietniekvārda skaitlis
16. Vārda dzimtes un skaitļa saskaņojums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lietvārda dzimtes un skaitļa saskaņojums
17. Teksta uztvere 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Klausīšanas prasmes pārbaude

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārddarināšana 00:00:00 vidēja 3p. Vārddarināšanas tests

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaņa. Burts. 00:00:00 vidēja 7p. Skaņas un burta noteikšana/rakstīšana vārda sākumā.