Topošā sākumskolēna vecākiem
Svarīgi!
Uzsākot mācības skolā, bērnam jābūt pamatprasmēm dažādās jomās, arī valodas jomā.
Visas pamatprasmes var aplūkot Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā sadaļā "Nozaru politika/Izglītība/Vispārējā izglītība/Pirmsskolas izglītība". Turpat arī lasāma pirmsskolas programma, ja vēlaties pārliecināties, vai Jūsu bērns pirmsskolas izglītības iestādē apgūst atbilstošās zināšanas, prasmes un iemaņas, lai būtu gatavs uzsākt mācības 1. klasē.
  
Pamatprasmes valodas attīstības jomā
 • Labprāt iesaistās sarunās, ar bērniem un vienaudžiem, atbild uz jautājumiem un uzdod jautājumus arī pats, prot ieklausīties citu teiktajā.
 • Prot regulēt balss stiprumu, runas tempu un izprot intonatīvo runu.
 • Prot pareizi nosaukt apkārtnē esošās lietas un parādības, prot tās raksturot un paskaidrot lietojumu.
 • Prot pastāstīt par sevi, savu ģimeni un tuvāko apkārtni.
 • Veido gramatiski pareizus teikumus, saskaņojot vārdus dzimtē, skaitlī, locījumā.
 • Runā lieto vienkāršus un saliktus teikumus.
 • Atstāsta zināmas pasakas, atceras zināmas tautas dziesmas, dzejoļus.
 • Secīgi stāsta par attēlu, sižetisko attēlu sēriju, ievērojot notikumu secību.
 • Spēj turpināt cita bērna iesāktu stāstu.
 • Ieinteresēti klausās stāstīto un lasīto, iesaistās sarunās par dzirdēto.
 • Attīstīta fonemātiskā dzirde (par fonemātisko dzirdi skat. turpmāk). Saklausa un var nosaukt skaņu vārda sākumā, vidū un beigās. Saklausa skaņu secību vārdā, spēj tās nosaukt.
 • Izprot skaņas un burta saikni, sāk lasīt vienkāršus (1 – 2 zilbju) vārdus, saprot izlasīto (veicināt lasītprasmes attīstību).
 • Izrāda interesi par grāmatu, drukāto tekstu un burtiem.
 • Spēj atstāstīt.
 
Uzdevumu sadaļa "Gatavošanās skolai"
Šīs sadaļas uzdevumi paredzēti vecāku un bērnu kopīgai darbībai. Lai arī uzdevumu nosacījumi rakstīti, vēršoties pie bērna, tomēr pilnīgi neapšaubāmi uzdevumu veikšanai nepieciešama pieaugušā palīdzība.
  
Pēc uzdevuma nosacījumu izlasīšanas pārliecinieties, vai bērns sapratis veicamo darbību, ja nepieciešams - pārfrāzējiet, skaidrojiet sīkāk, parādiet pirmo uzdevumu kā paraugu. Gan pirmsskolā, gan sākumskolā mācību nodarbībās skolotājas nepieciešamības gadījumā pirms paša uzdevuma veikšanas skaidro, precizē, pārfrāzē uzdevuma nosacījumus, līdz visi grupiņas vai klases bērni saprot veicamo darbu.
 
Daļai uzdevumu doti piemēri, kas palīdzēs izskaidrot veicamo darbu.
Uzdevuma risinājuma soļi šajā sadaļā arī vairāk domāti vecākiem - tajos dota ne vien pareizā atbilde ar skaidrojumu, bet arī metodiski ieteikumi, uzdevuma variācijas u.tml.
 
Neaizmirstiet ar bērnu pārrunāt ne vien uzdevumu kļūdainās, bet arī pareizās atbildes, vienlaikus atceroties, ka šajā vecumā mācīšanās notiek rotaļu veidā. Strādājiet tikai tik ilgi, kamēr bērnam pašam ir interese.
 
Šī programma ir kā privātskolotājs.
Tā pasaka pareizo atbildi un atbilžu soļos dod padomu, kāds varētu būt uzdevuma risinājums.
 
Lai sagatavotu šo "privātskolotāju" darbam ar Jūsu bērnu, portāls ir ieguldījis savus līdzekļus. Tāpēc, lai pilnībā izbaudītu visas e - apmācības priekšrocības, iepazīstieties ar šī portāla apmaksas sistēmu PROF.
 
Ja Jūsu ģimenē jau ir kāds skolnieks, tad PROF arī viņam dos iespēju patstāvīgi apgūt jebkuru tur esošo mācību priekšmetu.

Lai kopā pavadītais laiks ir gan interesants, gan vērtīgs!

Atsauce:
http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/vispareja-izglitiba/pirmsskolas-izgl.html
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Pirmsskolas-izglitibas-programmas_apstiprinaatas_140909.pdf