Teorija

Uzdevumi

1. Patskaņu saklausīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Vārda sākumskaņa

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Skaņu saklausīšana noteiktā pozīcijā

Grūtības pakāpe: vidēja

5
4. Kopīgais un atšķirīgais

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Vārda sākuma skaņa/burts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Divskaņi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Burti un skaņas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Mīklas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Dzīvnieku mazuļu nosaukumu darināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Vārda forma teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Salikteņu darināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Darbības vārdu formu veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Atbilstošā vārda izvēle

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Teikumu veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Vārda skaitlis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Vārda dzimtes un skaitļa saskaņojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Teksta uztvere

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Skaņa. Burts

Grūtības pakāpe: vidēja

12
2. Vārddarināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Materiāli skolotājiem