Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Integrētā programma sešgadīgiem bērniem 2013./2014.m.g. VISC izveidotās integrētās mācību programmas sešgadīgiem bērniem valodas jomā iegūstamās zināšanas un prasmes.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vecākiem Informācija vecākiem
2. Fonemātiskā dzirde Fonemātiskā dzirde. Jēdziens. Problēmas. Attīstīšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Patskaņu saklausīšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skaņu diferencēšana. Īso un garo patskaņu saklausīšana vārdā dažādās pozīcijās.
2. Vārda sākumskaņa 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Vārda sākumskaņas noteikšana un atbilstošā burta uzrakstīšana.
3. Skaņu saklausīšana noteiktā pozīcijā 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Skaņa. Burts
4. Kopīgais un atšķirīgais 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jēdzieni
5. Vārda sākuma skaņa/burts 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaņa. Burts
6. Divskaņi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skaņa. Burts
7. Burti un skaņas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skaņa. Burts
8. Mīklas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Latviešu tautas mīklas (ar atminējumu attēliem)
9. Salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Īpašības vārdu pārākās pakāpes veidošana
10. Dzīvnieku mazuļu nosaukumu darināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vārddarināšana
11. Vārda forma teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prievārdu ar ģenitīvu lietojums teikumā
12. Salikteņu darināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vārddarināšana
13. Darbības vārdu formu veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Darbības vārda pavēles izteiksme
14. Atbilstošā vārda izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sakārtojuma saikļu lietojums
15. Teikumu veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vārdu secība teikumā
16. Vārda skaitlis 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lietvārda, vietniekvārda skaitlis
17. Vārda dzimtes un skaitļa saskaņojums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lietvārda dzimtes un skaitļa saskaņojums
18. Teksta uztvere 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Klausīšanas prasmes pārbaude

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaņa. Burts 00:00:00 vidēja 12 p. Skaņas, burta noteikšana.
2. Vārddarināšana 00:00:00 vidēja 3 p. Vārddarināšanas tests