Testi

1. Saziņa

Grūtības pakāpe: vidēja

13
2. Verbālā un neverbālā saziņa

Grūtības pakāpe: vidēja

12
3. Dialogs saziņā

Grūtības pakāpe: vidēja

14
4. Uzruna teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

14
5. Uzruna un uzrunas grupa teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

17

Metodiskie materiāli