Testi

1. Pirmā semestra noslēguma tests

Grūtības pakāpe: vidēja

47
2. Otrā semestra noslēguma tests

Grūtības pakāpe: vidēja

36

Materiāli skolotājiem