Teorija

Uzdevumi

1. Valoda kā sazināšanās līdzeklis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Saziņa un informācijas gūšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Valodas izcelšanās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Dialekti

Grūtības pakāpe: augsta

2
5. Skaņas vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Vārdi alfabēta secībā

Grūtības pakāpe: augsta

5
7. Latviešu valodas alfabēts

Grūtības pakāpe: zema

4
8. Latviešu valodas alfabēts

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Rakstības veidošanās

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Patskaņi

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Patskaņi

Grūtības pakāpe: zema

2
12. Patskaņi

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Patskaņi

Grūtības pakāpe: zema

2
14. Rakstības vēsture, gotiskie burti

Grūtības pakāpe: augsta

1
15. Zilbes

Grūtības pakāpe: zema

2
16. Preses izdevuma veidu noteikšana I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Preses izdevuma veida noteikšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Preses izdevuma veidu noteikšana III

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Valodas un rakstības rašanās

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Alfabēts

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem