Teorija

Uzdevumi

1. Lielo sākumburtu lietošana saliktajos nosaukumos

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Salikto nosaukumu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Salikto nosaukumu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Saliktie nosaukumi teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Īpašvārdu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Vajadzības izteiksmes pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Patskaņi darbības vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. I deklinācijas lietvārdu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Līdzskaņi īpašības vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Īpašības vārdu galotnes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Līdzskaņi deklinējamos vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Līdzskaņu grupu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Nenoteiksmes pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Daļēji lokāmo divdabju pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Divdabju pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Lokāmo ciešamās kārtas pagātnes divdabju pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Dubulto līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Dubulto līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Skaitļa vārdu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

5
22. Vietniekvārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. Īpašības vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Svešvārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. Svešvārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
26. Dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

6
27. Paslēptie vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
28. Paslēptie vārdi

Grūtības pakāpe: augsta

2
29. Ortogrāfijas kļūdu noteikšana tekstā

Grūtības pakāpe: augsta

3
30. Ortogrāfijas kļūdu atrašana tekstā

Grūtības pakāpe: augsta

6
31. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
32. Lietvārdu pareizrakstība (I - III deklinācija)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
33. Lietvārdu pareizrakstība (VI deklinācija)

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Īpašības vārda pareizrakstība (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi II (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Lietvārdu pareizrakstība (VI deklinācija) (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstība (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstība (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstība (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Ortogrāfija

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem