Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Valoda - sazināšanās līdzeklis Valodas nozīme saziņā
2. Valodas izcelšanās Valodu izcelšanās dažādās teorijas
3. Valoda kā bagātība Jēdzienu - valodas zīme, izloksne, dialekts, apvidvārdi, literārā valoda, neliterārā valoda, valsts valoda- skaidrojumi.
4. Latviešu valodas rakstība Alfabēta izveidošanās vēsture
5. Fakti par valodu Interesanti fakti par valodu.
6. Latviešu valodas skaņas Latviešu valodas skaņu iedalījums

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valoda kā sazināšanās līdzeklis 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Valodas nozīme cilvēku saziņā.
2. Saziņa un informācijas gūšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dažādu avotu izmantošana informācijas iegūšanai
3. Valodas izcelšanās 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dažādu dialektu vārdi
4. Dialekti 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Ticējumu teksts dažādos dialektos
5. Skaņas vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Līdzskaņu pareizrakstība
6. Vārdi alfabēta secībā 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Vārdu sarindošana alfabēta secībā
7. Latviešu valodas alfabēts 1. izziņas līmenis zema 4 p. Vārdi alfabēta secībā
8. Latviešu valodas alfabēts 1. izziņas līmenis zema 1 p. Vārdi alfabēta secībā
9. Rakstības veidošanās 1. izziņas līmenis zema 1 p. Gotiskie burti jeb fraktūra
10. Patskaņi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Īsie un garie patskaņi vārdos
11. Patskaņi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Īsie un garie patskaņi vārdos
12. Patskaņi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Īsie un garie patskaņi vārdu savienojumos
13. Patskaņi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Īsie un garie patskaņi vārdu savienojumos
14. Rakstības vēsture, gotiskie burti 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Gotiska teksta izpratne
15. Zilbes 1. izziņas līmenis zema 2 p. Burtu un skaņu atbilstība vārdā
16. Preses izdevuma veidu noteikšana I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p.
17. Preses izdevuma veida noteikšana II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p.
18. Preses izdevuma veidu noteikšana III 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaņas vārdos Citi vidēja 1 p. Līdzskaņu pareizrakstība
2. Vārdi alfabēta secībā Citi augsta 3 p. Vārdu sarindošana alfabēta secībā
3. Burti un skaņas Citi zema 4 p. Burtu un skaņu atbilstība vārdā

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas un rakstības rašanās 00:00:00 vidēja 6 p. Latviešu valodas un rakstības rašanās
2. Alfabēts 00:00:00 vidēja 12 p. Latviešu alfabēts, skaņas, burti.