Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Atstāstījuma izteiksmes jēdziens, formu veidošana un lietojums Zina atstāstījuma izteiksmes laika formu veidošanu, to izmantošanu netiešajā runā.
2. Pavēles izteiksmes jēdziens, formu veidošana un lietojums. Teikumu veidi pēc izteikuma mērķa Zina pavēles izteiksmes jēdzienu un personu formu veidošanu, kā nošķirt izsauksmes vārdu "lūdzu" no pavēles izteiksmes. Zina pavēles izteiksmes dsk. 2. personas lietošanu salīdzinājumā ar īstenības izteiksmi.
3. Pārskats par darbības vārda izteiksmēm, to veidošanas formām, laikiem, kārtām Zina, ka darbības vārdam ir 5 izteiksmes, zina to rādītājus, laikus, kā atšķirt izteiksmes, kas ir personas, ka ir darāmā un ciešamā kārta.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārds atstāstījuma izteiksmē 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot noteikt, kurā teikumā darbības vārds ir lietots atstāstījuma izteiksmē.
2. Īstās formas izvēle – īstenības vai pavēles izteiksme 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot izvēlēties starp darbības vārda formu pavēles un īstenības izteiksmē.
3. Skaitļa un personas noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot noteikt teikumā darbības vārda skaitli un personu.
4. Pavēles izteiksmes daudzskaitļa 2. personas forma 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina pavēles izteiksmes dsk. 2. personas darbības vārda formas veidošanas nosacījumus, prot to izveidot no nenoteiksmes.
5. Pavēles izteiksmes izrakstīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot izrakstīt no teikuma darbības vārdu pavēles izteiksmē.
6. Darbības vārda formas nenoteiksmē, atstāstījuma izteiksmē un nelokāmajā divdabī 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot novērtēt, kurā formā ir darbības vārds, kas beidzas ar -ot, -oties, lai nošķirtu atstāstījuma izteiksmes formu no nelokāmā divdabja un nenoteiksmes formas.
7. Darbības vārds atstāstījuma izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot atšķirt darbības vārda atstāstījuma izteiksmes formas.
8. Netiešā runa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot novērtēt, kurš no teikumiem ir pārveidots pareizā netiešās runas formā.
9. Darbības vārds pavēles izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot veidot darbības vārda pavēles izteiksmes vienskaitļa un daudzskaitļa 2. personas formu.
10. Izteiksmes – īstenības, vēlējuma un atstāstījuma 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Tiek atpazīta pareizā - īstenības, vēlējuma vai atstāstījuma - izteiksme.
11. Darbības vārda izteiksmes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot izvērtēt, kurā no teikumiem lietota īstenības, bet kurā - atstāstījuma izteiksme, kurā - vēlējuma izteiksme.
12. Teikuma beigu pieturzīme 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot lietot atbilstošo beigu pieturzīmi, noteikt teikuma veidu pēc tā izteikuma mērķa.
13. Pavēles izteiksmes personu noteikšana 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Prot novērtēt, kurā personā lietots darbības vārds pavēles izteiksmē. Prot noteikt nenoteiksmes formu.
14. Pareizā pavēles izteiksmes forma 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Zina un prot noteikt pareizu darbības vārda formu pavēles izteiksmē.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izteiksmes noteikšana – 4 izteiksmes Citi vidēja 2 p. Prot noteikt teikumā lietotā darbības vārda izteiksmes veidu, kā arī vajadzības izteiksmes paveidus.
2. Pavēles izteiksmes noteikšana Citi vidēja 2 p. Prot izrakstīt no teikuma darbības vārds pavēles izteiksmē.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārdu atstāstījuma un pavēlēs izteiksmes formas, to atšķiršana no citām izteiksmēm 00:25:00 vidēja 18 p. Prot noteikt, kurā teikumā darbības vārds ir lietots atstāstījuma izteiksmē un pavēles izteiksmē. Prot noteikt teikumā lietotā darbības vārda izteiksmes veidu, kā arī vajadzības izteiksmes paveidus. Prot novērtēt, kurā personā lietots darbības vārds. Tiek atpazīta pareizā izteiksme - īstenības, vēlējuma vai vajadzības izteiksme. Prot novērtēt, kurš no teikumiem ir pārveidots pareizā netiešās runas formā. Prot lietot atbilstošo beigu pieturzīmi, noteikt teikuma veidu pēc tā izteikuma mērķa.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārda atstāstījuma, pavēles izteiksmes formas, veidošana, atškiršana no citām izteiksmēm 00:40:00 vidēja 29 p. Prot atšķirt darbības vārda atstāstījuma izteiksmes formas. Prot novērtēt, kurš no teikumiem ir pārveidots pareizā netiešās runas formā. Prot novērtēt, kurā formā ir darbības vārds, kas beidzas ar -ot, -oties, lai nošķirtu atstāstījuma izteiksmes formu no nelokāmā divdabja un nenoteiksmes formas. Prot noteikt pareizo izteiksmi. Prot veidot darbības vārda pavēles izteiksmes vienskaitļa un daudzskaitļa 2. personas formu. Prot izrakstīt no teikuma darbības vārds pavēles izteiksmē. Prot noteikt teikumā darbības vārda skaitli un personu.