28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Skaitļa vārda jēdziens. Skaitļa vārda gramatiskās kategorijas. Lokāmie un nelokāmie skaitļa vārdi. Pamata un kārtas skaitļa vārdi. Daļskaitļi. Skaitļa vārdu sastāvs, lietojums teikumā un pareizrakstība. Tēmas apguves laiks: februāris - marts.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skaitļa vārda jēdziens Skaitļa vārda jēdziens, iedalījuma grupas
2. Skaitļa vārdu pieraksts Arābu un romiešu cipari. Pamata un kārtas skaitļa vārdu pieraksts.
3. Skaitļa vārdu sastāvs Skaitļa vārdu sastāvs (vienkāršie skaitļa vārdi, salikteņi un vārdu savienojumi). Skaitļa vārdu no 11 līdz 19 dalījums pārnešanai jaunā rindā.
4. Skaitļa vārdu locīšana Lokāmie un nelokāmie skaitļa vārdi. Skaitļa vārda "trīs" īpatnējā locīšana. Skaitļa vārdu savienojumu locīšana.
5. Daļu izteikšana ar skaitļa vārdiem Daļskaitļi un decimāldaļskaitļi: rakstība, locīšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pamata skaitļa vārds teikumā 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pamata skaitļa vārdu noteikšana vienkāršā teikumā.
2. Skaitļa vārds teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaitļa vārdi latviešu tautas mīklās. Risinājuma soļos doti arī mīklu atminējumi.
3. Skaitļa vārdu pazīšana tekstā (ar izvēli) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaitļa vārdu pazīšana tekstā (skaitļa vārdi rakstīti gan ar cipariem, gan burtiem; kārtas un pamata skaitļa vārdi). Risinājuma soļos doti visi teksta variantā sastopamie skaitļa vārdi.
4. Skaitļa vārdu pazīšana tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaitļa vārdu pazīšana tekstā (skaitļa vārdi rakstīti gan ar cipariem, gan burtiem; kārtas un pamata skaitļa vārdi). Risinājuma soļos doti visi teksta variantā sastopamie skaitļa vārdi.
5. Skaitļa vārdu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skaitļa vārdu rakstība ar romiešu cipariem. Romiešu ciparu un arābu ciparu atšķiršana un nozīmes pārzināšana
6. Skaitļa vārdu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skaitļa vārdu rakstība ar romiešu cipariem.
7. Skaitļa vārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pamata skaitļa vārdu pareizrakstība (vienkārši skaitļa vārdi, salikteņi un vārdu savienojumi).
8. Pamata skaitļa vārdu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pamata skaitļa vārdu rakstība. Salikteņi un vārdu savienojumi (pirmais desmits - pirmais simts).
9. Kārtas skaitļa vārdu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Kārtas skaitļa vārdu rakstība, saskaņojoties ar lietvārdu vīriešu un sieviešu dzimtē. Salikteņi un vārdu savienojumi (pirmais desmits - pirmais simts; arābu un romiešu cipari). Risinājuma soļos dots locīšanas paraugs.
10. Kārtas skaitļa vārdu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Kārtas skaitļa vārdu rakstība. Salikteņi un vārdu savienojumi (pirmais desmits - pirmais simts).
11. Kārtas skaitļa vārdu noteikšana 2. izziņas līmenis zema 1 p. Kārtas skaitļa vārdu atšķiršana no pamata skaitļa vārdiem un citu vārdšķiru vārdiem.
12. Pamata un kārtas skaitļa vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pamata un kārtas skaitļa vārdu noteikšana. Risinājuma soļos dota arī minēto skaitļa vārdu saistība teikumā un rakstība ar burtiem.
13. Pamata un kārtas skaitļa vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pamata un kārtas skaitļu atšķiršana un rakstība. Kārtas skaitļa vārdu pieraksts ar arābu un romiešu cipariem. Lokāmo skaitļa vārdu saskaņojums ar lietvārdu dzimtē, skaitlī (nominatīva locījumā).
14. Skaitļa vārdu locīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skaitļa vārda saskaņojums ar doto lietvārda formu. Pamata un kārtas skaitļa vārdi.
15. Skaitļa vārds un lietvārds teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaitļa vārdu rakstība (ar cipariem un burtiem, kārtas un pamata skaitļa vārdi). Risinājuma soļos dotas katra varianta skaitļa vārda gramatiskās pazīmes.
16. Lietvārda forma pēc skaitļa vārda 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lietvārda forma pēc pamata skaitļa vārdiem.
17. Skaitļa vārds teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaitļa vārda rakstība. Pamata un kārtas skaitļa vārda rakstība. Arābu un romiešu cipari skaitļa vārdu rakstībā. Lietvārda un skaitļa vārda saistījums.
18. Daļskaitļu locīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Daļskaitļu rakstība ar vārdiem. Daļskaitļu locīšana.
19. Decimāldaļskaitļu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Decimāldaļskaitļu rakstība (tekstā iederīgā locījuma forma, pieturzīmju lietojums decimāldaļskaitļu pierakstā).
20. Skaitļa vārda gramatiskās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skaitļa vārda dzimte. Lokāmie un nelokāmie skaitļa vārdi. Pamata un kārtas skaitļa vārdi.
21. Skaitļa vārda gramatiskās kategorijas 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaitļa vārdu atrašana tekstā. Krustvārdu mīklā iederīga skaitļa vārda izvēle.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļa vārdu rakstība Citi vidēja 2 p. Skaitļa vārdu rakstība ar romiešu cipariem. Romiešu ciparu un arābu ciparu atšķiršana un nozīmes pārzināšana
2. Skaitļa vārdu rakstība Citi vidēja 2 p. Skaitļa vārdu rakstība ar romiešu cipariem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļa vārda pazīšana tekstā 00:00:00 vidēja 3 p. Skaitļa vārda pazīšana tekstā. Skaitļa vārdu atšķiršana no citām vārdšķirām.
2. Pamata un kārtas skaitļa vārdi 00:00:00 vidēja 6 p. Pamata un kārtas skaitļa vārdu noteikšana un rakstība.
3. Daļskaitļi. Decimāldaļskaitļi 00:00:00 vidēja 4 p. Daļskaitļu rakstība. Daļskaitļu locīšana. Decimāldaļskaitļu pieraksts, pieturzīmju lietojums skaitļu pierakstā. Decimāldaļskaitļu saskaņojums ar lietvārdu.
4. Skaitļa vārdu gramatiskās pazīmes 00:00:00 vidēja 6 p. Skaitļa vārdu iedalījums pēc nozīmes. Kārtas skaitļa vārdi un pamata skaitļa vārdi. Lokāmie un nelokāmie skaitļa vārdi. Skaitļa vārdu gramatiskās pazīmes (dzimte, skaitlis un locījums).