Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Valoda - sazināšanās līdzeklis Valodas nozīme saziņā
2. Valodas izcelšanās Valodu izcelšanās dažādās teorijas
3. Valoda kā bagātība Jēdzienu - valodas zīme, izloksne, dialekts, apvidvārdi, literārā valoda, neliterārā valoda, valsts valoda- skaidrojumi.
4. Latviešu valodas rakstība Alfabēta izveidošanās vēsture
5. Fakti par valodu Interesanti fakti par valodu.
6. Latviešu valodas skaņas Latviešu valodas skaņu iedalījums

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valoda kā sazināšanās līdzeklis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Valodas nozīme cilvēku saziņā.
2. Saziņa un informācijas gūšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dažādu avotu izmantošana informācijas iegūšanai
3. Valodas izcelšanās 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dažādu dialektu vārdi
4. Dialekti 2. izziņas līmenis augsta 2p. Ticējumu teksts dažādos dialektos
5. Skaņas vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Līdzskaņu pareizrakstība
6. Vārdi alfabēta secībā 2. izziņas līmenis augsta 5p. Vārdu sarindošana alfabēta secībā
7. Latviešu valodas alfabēts 1. izziņas līmenis zema 4p. Vārdi alfabēta secībā
8. Latviešu valodas alfabēts 1. izziņas līmenis zema 1p. Vārdi alfabēta secībā
9. Rakstības veidošanās 1. izziņas līmenis zema 1p. Gotiskie burti jeb fraktūra
10. Patskaņi 1. izziņas līmenis zema 1p. Īsie un garie patskaņi vārdos
11. Patskaņi 1. izziņas līmenis zema 2p. Īsie un garie patskaņi vārdos
12. Patskaņi 1. izziņas līmenis zema 1p. Īsie un garie patskaņi vārdu savienojumos
13. Patskaņi 1. izziņas līmenis zema 2p. Īsie un garie patskaņi vārdu savienojumos
14. Rakstības vēsture, gotiskie burti 2. izziņas līmenis augsta 1p. Gotiska teksta izpratne
15. Zilbes 1. izziņas līmenis zema 2p. Burtu un skaņu atbilstība vārdā
16. Preses izdevuma veidu noteikšana I 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
17. Preses izdevuma veida noteikšana II 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
18. Preses izdevuma veidu noteikšana III 2. izziņas līmenis vidēja 2p.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaņas vārdos Citi vidēja 1p. Līdzskaņu pareizrakstība
2. Vārdi alfabēta secībā Citi augsta 3p. Vārdu sarindošana alfabēta secībā
3. Burti un skaņas Citi zema 4p. Burtu un skaņu atbilstība vārdā

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas un rakstības rašanās 00:00:00 vidēja 6p. Latviešu valodas un rakstības rašanās
2. Alfabēts 00:00:00 vidēja 12p. Latviešu alfabēts, skaņas, burti.