Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Īpašības vārda galotnes Īpašības vārda noteiktā un nenoteiktā galotne (vienskaitļa un daudzskaitļa nominatīvā). Īpašības vārdu ar noteikto un nenoteikto galotni lietojums.
2. Īpašības vārda locīšana Īpašības vārda locīšana (paplašinātās galotnes īpašības vārdiem ar noteiktajām galotnēm)

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īpašības vārdi ar nenoteikto galotni 1. izziņas līmenis zema 1 p. Šķir īpašības vārdus ar nenoteikto un noteikto galotni.
2. Īpašības vārdi ar noteikto galotni 1. izziņas līmenis zema 1 p. Šķir īpašības vārdus ar nenoteikto un noteikto galotni.
3. Īpašības vārdi ar noteikto galotni 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Tekstā atpazīst īpašības vārdus ar noteikto galotni.
4. Īpašības vārdi ar nenoteikto galotni 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Tekstā atpazīst īpašības vārdus ar nenoteikto galotni.
5. Nenoteikto un noteikto īpašības vārdu grupēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka īpašības vārdu piederību pēc galotnes.
6. Nenoteikto vīriešu dzimtes īpašības vārdu locīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Loka vīriešu dzimtes īpašības vārdus ar nenoteikto galotni.
7. Nenoteikto sieviešu dzimtes īpašības vārdu locīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Loka sieviešu dzimtes īpašības vārdus ar nenoteikto galotni.
8. Noteikto sieviešu dzimtes īpašības vārdu locīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Loka sieviešu dzimtes īpašības vārdus ar noteikto galotni.
9. Noteikto vīriešu dzimtes īpašības vārdu locīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Loka vīriešu dzimtes īpašības vārdus ar noteikto galotni.
10. Īpašības vārdu ar nenoteikto galotni locīšana 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Atrod tekstā atbilstošu īpašības vārdu dotajam locījumam.
11. Īpašības vārdu ar noteikto galotni locīšana 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Atrod tekstā atbilstošu īpašības vārdu dotajam locījumam.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īpašības vārda galotnes Citi vidēja 1 p. Īpašības vārda pazīšana teikumā. Noteiktās/nenoteiktās galotnes noteikšana.
2. Īpašības vārdu grupēšana Citi augsta 6 p. Grupē īpašības vārdus pēc noteiktās vai nenoteiktās galotnes.
3. Īpašības vārda locīšana Citi vidēja 1 p. Īpašības vārda locījuma formas noteikšana pēc teikuma satura un vārdu savstarpējā saistījuma.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īpašības vārdu nenoteiktā galotne 00:20:00 vidēja 5 p. Loka īpašības vārdus ar nenoteikto galotni.
2. Īpašības vārdu noteiktā galotne 00:20:00 vidēja 5 p. Loka īpašības vārdus ar noteikto galotni.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īpašības vārdu locīšana 00:40:00 vidēja 9 p. Grupē īpašības vārdus pēc galotnēm, loka tos.