28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vārddarināšana Mācību programmā sasniedzamais rezultāts: 1. Saskata vārddarināšanas līdzekļus jaunu vārdu darināšanai; eksperimentē, darinot jaunus vārdus. 2. Darina vārdus, analizējot un secinot, kādas ir latviešu valodas vārddarināšanas iespējas. ( VL.6.3.1.5. )
2. Lietvārdu darināšana Mācību programmā sasniedzamais rezultāts: 1. Saskata vārddarināšanas līdzekļus jaunu vārdu darināšanai; eksperimentē, darinot jaunus vārdus. 2. Darina vārdus, analizējot un secinot, kādas ir latviešu valodas vārddarināšanas iespējas. ( VL.6.3.1.5. )
3. Noderīgo lietu stūrītis – Vārddarināšana Mācību programmā sasniedzamais rezultāts: 1. Saskata vārddarināšanas līdzekļus jaunu vārdu darināšanai; eksperimentē, darinot jaunus vārdus. 2. Darina vārdus, analizējot un secinot, kādas ir latviešu valodas vārddarināšanas iespējas. ( VL.6.3.1.5. )

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atvasinājums ar priedēkli 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskata vārdos priedēkli.
2. Atvasināšana ar piedēkli 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka vārdus, kam ir piedēklis.
3. Pirmatnīgi vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Šķir pirmatnīgus vārdus no atvasinātiem vārdiem.
4. Atvasināti vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Šķir pirmatnīgus vārdus no atvasinātiem vārdiem.
5. Lietvārda atvasināšana ar izskaņām 2. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka, no kura vārda katrs lietvārds darināts.
6. Lietvārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis zema 1 p. Lietvārdu darināšanā izvēlas pareizas izskaņas.
7. Vārda sastāvs 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka vārda sastāvu.
8. Vārda sastāvs un profesijas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka vārda sastāvu.
9. Profesijas nosaukuma darināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Darina vārdus.
10. Salikteņu veidošana, izmantojot dotās vārdu daļas 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izveido salikteņus, izmantojot salikteņu sākumdaļas vai salikteņu beigu daļas.
11. Salikteņu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ievēro salikteņu pareizrakstību.
12. Priedēklis un vārda nozīme 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Izvēlies pareizo priedēkli, lai vārdam būtu dotā nozīme.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda sastāvs ar pasvītrojumiem Citi vidēja 1 p. Nosaka vārda sastāvu.
2. Salikteņu veidošana Citi vidēja 4 p. Atpazīst salikteni tekstā. Dala salikteni kā vārdu savienojumu.
3. Atvasināti lietvārdi tekstā Citi augsta 2 p. Atrast tekstā atvasinātu lietvārdu. Noteikt atvasinājuma veidu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda sastāvs 00:20:00 vidēja 5 p. Nosaka vārda sastāvu.
2. Lietvārdu atvasināšana 00:20:00 vidēja 4 p. Darina lietvārdus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lietvārdu darināšana 00:40:00 vidēja 15 p. Nosaka vārda sastāvu, veido salikteņus, darina lietvārdus.