Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Etimoloģija Mācību programmā paredzētais sasniedzamais rezultāts: izmanto dažādas vārdnīcas.
2. Internacionālismi Mācību programmā paredzētais sasniedzamais rezultāts: izmanto dažādas vārdnīcas, lai precizētu vārdu nozīmes.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Svešvārdi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmantojot vārdnīcu, noskaidro svešvārdu nozīmi.
2. Sinonīmi svešvārdiem 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nosaka latviskus vārdus svešvārdu vietā.
3. Internacionālismi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Darbā ar vārdnīcu noskaidro, no kuras valodas cēlies vārds, uzzina profesijas aprakstu.
4. Profesijas apraksts 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Darbā ar vārdnīcu noskaidro profesijas aprakstu.
5. Svešvārdi mākslas jomā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Darbā ar vārdnīcu noskaidro svešvārda nozīmi.
6. Svešvārdi valodas jomā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Darbā ar vārdnīcu noskaidro svešvārda nozīmi.
7. Svešvārdi vēstures jomā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Darbā ar vārdnīcu noskaidro svešvārda nozīmi.
8. Profesijas nosaukšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Tautasdziesmas tekstā atrod profesiju.
9. Profesiju pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ievēro profesiju pareizrakstību.
10. Svešvārdi dabas jomā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka svešvārdu nozīmi.
11. Svešvārdi matemātikas jomā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro dotos svešvārdus!
12. Svešvārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ievēro svešvārdu pareizrakstību.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Svešvārdu lietojums tekstā Citi augsta 5 p. Izraksta no teksta svešvārdus.
2. Internacionālismu lietojums tekstā Citi augsta 4 p. Lieto internacionālismus tekstā atbilstoši saturam.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Internacionālismi 00:20:00 vidēja 12 p. Saprot svešvārdu nozīmes.
2. Etimoloģija 00:20:00 vidēja 5 p. Noskaidro vārdu izcelsmi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Profesija, internacinonālismi, etimoloģija 00:40:00 vidēja 20 p. Zina svešvārdu nozīmes. Zina vārdu izcelsmi. Ievēro vārdu pareizrakstību.