Internacionālisms ir daudzās valodās lietojams aizguvums.


Svešvārdi ir aizguvumi, kas sastopami daudzās valodās.
Par internacionālismiem tos dēvē plašās izplatības dēļ.

 

Internacionālismu pazīmes:
1. Īsais patskanis o – okeāns;
2. Garais patskanis o – opera;
3. Līdzskanis h – harmonisks;
4. Līdzskanis f – fantastisks;
5. Dažādi uzsvērtas zilbes – foajē;

6. Nelatviskas izskaņas – sentimentālisms;

7. Nelokāmie lietvārdi – kakao.

 

Visvairāk internacionālismu nākuši no grieķu, latīņu un franču valodām.
Sentiments (izcelsme – franču – sentiment – jūtas )
Absolūcija (izcelsme – latīņu – absolutio – atbrīvošana)
Eifēmisms (izcelsme – sengrieķu – euphemismus – labskanīgs)