Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Īpašības vārda galotnes Īpašības vārda noteiktā un nenoteiktā galotne (vienskaitļa un daudzskaitļa nominatīvā). Īpašības vārdu ar noteikto un nenoteikto galotni lietojums.
2. Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes Īpašības vārda salīdzināmo pakāpju lietošana un darināšana.
3. Salīdzinājuma sintaktiskās konstrukcijas Salīdzinājumu veidošana ar īpašības vārda pārāko pakāpi un partikulām "kā", "nekā", un prievārdu "par".

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īpašības vārds teikumā III 1. izziņas līmenis zema 1 p. Īpašības vārda noteikšana sakāmvārdos un parunās.
2. Īpašības vārds teikumā I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Īpašības vārdu noteikšana teikumā.
3. Īpašības vārda galotnes 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Īpašības vārda pazīšana teikumā. Noteiktās/nenoteiktās galotnes noteikšana.
4. Pārākās pakāpes veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pārākās pakāpes vienskaitļa nominatīva formu veidošana ar nenoteikto un noteikto galotni.
5. Vispārākās pakāpes veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Vispārākās pakāpes vienskaitļa nominatīva formu veidošana ar vis--.
6. Vispārākās pakāpes veidošana ar vietniekvārdu "pats/pati" 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pārākās pakāpes vienskaitļa nominatīva formu veidošana ar nenoteikto un noteikto galotni.
7. Īpašības vārda salīdzināmo pakāpju noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Īpašības vārda salīdzināmo pakāpju noteikšana pēc dotajām divām katras pakāpes īpašības vārdu formām.
8. Īpašbas vārdu salīdzināmās pakāpes teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Īpašbas vārdu saskatīšana vienkāršā paplašinātā teikumā un to salīdzināmo pakāpju noteikšana.
9. Salīdzinājuma konstrukcijas vienkāršā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Salīdzinājuma partikulu "kā", "nekā" un prievārda "par" pareiza lietošana vienkāršos paplašinātos teikumos ar salīdzinājuma konstrukcijām, kurās ir īpašības vārds pārākajā pakāpē.
10. Īpašības vārdu salīdzināmo pakāpju veidošanas iespēja 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Īpašības vārdu analīze un to spējas veidot salīdzināmās pakāpes noteikšana.
11. Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes teikumā 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Īpašības vārdu saskatīšana teikumā. Īpašības vārdu salīdzināmo pakāpju noteikšana.
12. Īpašības vārda atrašana un pakāpes noteikšana 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Īpašības vārda salīdzināmo pakāpju pazīšana. Īpašības vārda pamata pakāpes veidošana no pārākās vai vispārākās pakāpes formas.
13. Dotā īpašības vārda salīdzināmās pakāpes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Īpašības vārda pārākās un vispārākās pakāpes veidošana.
14. Īpašības vārda pārveidošana pamatformā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Īpašības vārds pamata un pārākajā pakāpē (pamatformas noteikšana, noteiktās/nenoteiktās galotnes atšķiršana).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īpašības vārds teikumā II Citi vidēja 1 p. Īpašības vārdu noteikšana teikumā (atšķiršana no apstākļa vārdiem un darbības vārda divdabja formām).
2. Īpašības vārda atšķiršana Citi zema 1 p. Īpašības vārda pazīšana teikumā un atšķiršana no citām vārdšķirām
3. Izpratne par īpašības vārda salīdzināmo pakāpju veidošanu Citi vidēja 3 p. Izpratne par īpašības vārda salīdzināmo pakāpju veidošanu, izvēloties pareizos apgalvojumus.
4. Īpašības vārda pārākā pakāpe Citi vidēja 1 p. Īpašības vārda pārākās pakāpes veidošana (sieviešu un vīriešu dzimtē, vienskaitlī un daudzskaitlī, īpašības vārdiem ar noteikto un nenoteikto galotni).
5. Īpašības vārda vispārākā pakāpe Citi vidēja 1 p. Īpašības vārda vispārākās pakāpes veidošana (sieviešu un vīriešu dzimtē, vienskaitlī un daudzskaitlī, īpašības vārdiem ar noteikto un nenoteikto galotni).
6. Īpašības vārds un lietvārds teikumā Citi vidēja 2 p. Īpašības vārds teikumā (atšķiršana no apstākļa vārdiem, lietvārdiem un darbības vārda divdabja formām)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īpašības vārds, salīdzināmās pakāpes, galotnes 00:20:00 vidēja 7 p. Īpašības vārda noteikšana teikumā. Īpašības vārda noteiktā un nenoteiktā galotne. Īpašības vārda pārākās un vispārākās pakāpes veidošana. Salīdzinājuma konstrukciju veidošana.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īpašības vārds, galotnes, salīdzināmās pakāpes 00:40:00 vidēja 17 p. Īpašības vārdu noteikšana un atšķiršana teikumā. Īpašības vārda salīdzināmo pakāpju veidošana.