ONLINE VIDEO KURSS
"LATVIEŠU VALODA 3. KLASEI"
Tu jau zini, ka
  • cilvēki runā teikumos,
  • teikumus veido vārdi,
  • vārdi teikumā ir savstarpēji saistīti,
  • teikumā vārds kļūst par teikuma locekli,
  • teikuma loceklis teikumā atbild uz noteiktu jautājumu.
Atkārto, ko tu jau zini par teikuma gramatisko centru!
 
Visi teikuma locekļi nav vienādi nozīmīgi.
 
Nozīmīgākie ir teikuma priekšmets un izteicējs. Tos sauc par teikuma virslocekļiem un tie veido teikuma gramatisko centru.
 
YCUZD_231106_5701_teikuma_prieksmets_izteicejs.svg
Teikuma priekšmets ir teikuma loceklis, par kuru teikumā ir kaut kas izteikts. Teikuma priekšmets atbild uz jautājumu kas? un to pasvītro ar vienu svītru.
YCUZD_231106_5701_kas.svg
Izteicējs ir teikuma loceklis, kas kaut ko izsaka par teikuma priekšmetu. Izteicējs atbild uz jautājumiem ko dara? ko darīja? ko darīs? kāds ir? kāda ir? kas ir? un to pasvītro ar divām svītrām.
YCUZD_231106_5701_jautajumi.svg
 
Vēro dotos piemērus!
 
Jānis (kas?) skrēja (ko darīja?) ļoti ātri.
Anna (kas?) dzied (ko dara?) dziesmu.
Zēni (kas?) joņos (ko darīs?) kā negudri.
Mazais kaķis (kas?) ir brūns (kāds ir?).
Saulīte (kas?) ir skaista (kāda ir?).
Magone (kas?) ir puķe (kas ir?).