ONLINE VIDEO KURSS
"LATVIEŠU VALODA 3. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Teikuma gramatiskais centrs Attīsta izpratni par teikuma gramatisko centru.
2. Vienkāršs nepaplašināts un vienkāršs paplašināts teikums Atrod tekstā un veido vienkāršus nepaplašinātus un vienkāršus paplašinātus teikumus. Saprot teikumu paplašināšanas nolūku.
3. Īpašības vārds Nošķir tekstā patstāvīgas nozīmes vārdus, kuri nosauc īpašības. Saskata vārdu savienojumos īpašības vārdus. Zina, ka īpašības vārdi teikumā ir saistīti ar lietvārdiem. Izmanto īpašības vārdus savā tekstā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izteicēja jautājums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, uz kādiem jautājumiem teikumā var atbildēt izteicējs.
2. Teikuma priekšmets 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Attīsta izpratni par teikuma gramatisko centru. Zina, ka īpašības vārdi teikumā ir saistīti ar lietvārdu.
3. Teikuma priekšmets teikumā 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Attīsta izpratni par teikuma gramatisko centru.
4. Izteicējs teikumā 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Attīsta izpratni par teikuma gramatisko centru.
5. Vienkāršs nepaplašināts teikums 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Atrod tekstā vienkāršus nepaplašinātus teikumus.
6. Lietvārds un darbības vārds 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Zina mācītās vārdšķiras - lietvārds un darbības vārds.
7. Īpašības vārds teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmanto īpašības vārdus savā tekstā. Saprot teikuma paplašināšanas nolūku.
8. Vienkāršs teikums II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atrod tekstā vienkāršus nepaplašinātus un vienkāršus paplašinātus teikumus.
9. Vienkāršs paplašināts teikums 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Veido vienkāršus paplašinātus teikumus.
10. Teikuma gramatiskais centrs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Attīsta izpratni par teikuma gramatisko centru.
11. Izvēlies izteicēju 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Attīsta izpratni par teikuma gramatisko centru.
12. Īpašības vārds un lietvārds 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Zina, ka īpašības vārds teikumā ir saistīts ar lietvārdu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienkāršs teikums I Citi zema 1 p. Atrod tekstā vienkāršus nepaplašinātus un vienkāršus paplašinātus teikumus.
2. Teikuma priekšmeta izvēle Citi vidēja 2 p. Attīsta izpratni par teikuma gramatisko centru.
3. Īpašības vārds teikumā II Citi vidēja 2 p. Zina, ka īpašības vārds ir saistīts ar lietvārdu. Atrod īpašības vārdus teikumos.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikuma gramatiskais centrs 00:20:00 vidēja 10 p. Testā tiek pārbaudītas zināšanas par teikuma gramatisko centru.
2. Vienkāršs nepaplašināts un vienkāršs paplašināts teikums 00:20:00 vidēja 14 p. Testā tiek pārbaudītas zināšanas par vienkāršu teikumu un īpašības vārdu teikumā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikuma gramatiskais centra. Vienkāršs teikums. Īpašības vārds. 00:40:00 vidēja 22 p. Testā tiek pārbaudītas zināšanas par teikuma gramatisko centru, vienkāršu nepaplašinātu un vienkāršu paplašinātu teikumu, īpašības vārdu.