Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Teksta noskaņa un tēlu raksturojums Izprot, kas ir teksta noskaņa. Prot veidot galvenā tēla raksturojumu.
2. Piebilde tiešās runas priekšā. Uzruna Mācās rakstīt tiešo runu ar piebildi sākumā. Atkārto, kas ir uzruna.
3. Radošs rakstu darbs Iepazīstas ar radošā darba rakstīšanas posmiem un noteikumiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teksts 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina, kas ir teksts.
2. Teksta daļas I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka vienkārša teksta uzbūves galvenās daļas - ievadu, galveno daļu un nobeigumu.
3. Teksta daļas II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka vienkārša teksta uzbūves galvenās daļas - ievadu, galveno daļu un nobeigumu.
4. Teksta virsraksts I 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izprot tekstu. Izvēlas tekstam atbilstošo virsrakstu.
5. Teksta varoņu raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Min pasaku personāžus pēc dotajiem raksturojumiem. Risinājumā iepazīstas ar pasaku anotācijām.
6. Tiešās runas teikumi I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Atpazīst tiešās runas teikumus.
7. Tiešās runas teikumu atrašana tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Tekstā atrod un pareizi noraksta tiešās runas teikumus.
8. Pieturzīmes tiešās runas teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pareizi lieto pieturzīmes tiešās runas teikumos ar piebildi sākumā.
9. Tiešā runa ar piebildi priekšā 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Veido tiešo runu ar piebildi tās priekšā.
10. Uzruna I 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Teikumos ar uzrunu prot salikt atbilstošās pieturzīmes.
11. Teksts. Teksta daļas 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Sakārto tekstu atbilstoši tā daļām - ievads, galvenā daļa un nobeigums.
12. Teksts. Teikumu secība 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina, ka teksts ir teikumu kopums ar vienotu domu. Tekstā teikumi ir savstarpēji saistīti un sakārtoti notikumu norises secībā. Tie it kā turpina viens otru.
13. Teksts – spēles noteikumi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina, ka teksts ir teikumu kopums ar vienotu domu. Tekstā teikumi ir savstarpēji saistīti un sakārtoti notikumu norises secībā. Tie it kā turpina viens otru. Iepazīst latviešu tautas rotaļas un spēles.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teksta virsraksts II Citi vidēja 2 p. Izprot tekstu. Izvēlas tekstam atbilstošo virsrakstu.
2. Tiešās runas teikumi II Citi zema 2 p. Atrod pareizi uzrakstītos tiešās runas teikumus.
3. Uzruna II Citi vidēja 4 p. Teikumos ar uzrunu prot salikt atbilstošās pieturzīmes.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teksts. Piebilde tiešās runas priekšā 00:20:00 vidēja 9 p. Nosaka vienkārša teksta uzbūves galvenās daļas (ievads, galvenā daļa, nobeigums). Tekstā atrod un pareizi nosaka un noraksta tiešās runas teikumus. Teikumos ar uzrunu prot salikt pieturzīmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teksts. Piebilde tiešās runas priekšā. Uzruna 00:40:00 vidēja 21 p. Nosaka vienkārša teikuma uzbūves galvenās daļas (ievads, galvenā daļa, nobeigums), izvēlas atbilstošu virsrakstu.Atpazīst tiešās runas teikumus. Prot salikt pieturzīmes teikumos ar uzrunu. Prot izveidot tekstu.