Atkārto, ko 2.klasē mācījies par tekstu.
Noskaidrosim, kas ir teksta noskaņa un kā varam raksturot tēlus.
Teksta noskaņu (jautra, skumīga, rotaļīga u.c.) un to maiņu autors var radīt ar atbilstošu vārdu izvēli un dažādiem teikumiem.
Piemērs:
Zēns gāja mājās ar nokārtu galvu un tik tikko vilkdams kājas.
Zēns cilpoja uz mājām, svilpodams jautru melodiju un ik pa laikam palēkdamies.
Pirmajā teikumā vērojama skumīga noskaņa – zēnam ir nokārta galva, uz mājām iet ļoti lēni. Tātad kaut kas ir noticis.
Otrajā teikumā ir jautra noskaņa – zēns ātri dodas uz mājām un ir jautrs. Tātad ir kaut kas labs atgadījies.
 
Atceries, ko esi jau mācījies par tēlu raksturojumu!
Tagad šo raksturojumu papildināsim. Lasi tabulā doto informāciju!
 
Galvenā tēla/tēlu raksturojums:
 
Vārds Galvenā tēla vārds vai vārds un uzvārds, iesauka.
Ārējās pazīmes Cilvēks, dzīvnieks, izdomāta būtne. Izskats, vecums, īpašas pazīmes, kas to atšķir no citiem.
Rakstura īpašības Labajam tēlam piedēvē vismaz 2 labās un 1 slikto īpašību. Sliktajam tēlam – vismaz 2 sliktās un 1 labo īpašību.
Dzīvesvieta Kur viņš dzīvo? Kur notiek visa darbība?
Labvēļi Galvenā tēla tuvākie cilvēki, ģimene, draugi.
Ienaidnieki Kas vēl viņam ļaunu? Varbūt viņam kāds nepatīk?
Nodarbošanās Ko patīk darīt? Ko dara brīvajā laikā? Kāpēc?
Bailes No kā baidās? Kāpēc?
Vēlmes Ko vēlas? Kāds ir viņa mērķis? Kāpēc?
Traucēkļi Kas vai kurš traucē viņam sasniegt savu mērķi?
 
Pēc šī parauga vari raksturot tēlus, par kuriem esi izlasīji grāmatā vai arī vari uzrakstīt pats savu radošo darbu.
Lai veicas!