ONLINE VIDEO KURSS
"LATVIEŠU VALODA 3. KLASEI"
Kas ir uzruna uzzināji jau 2.klasē.
Šoreiz uzzināsi, kas ir tiešā runa.
Cilvēki sarunājoties stāsta, jautā, atbild. Ja sarunu vēlamies pierakstīt, tad lietojam atbilstošas pieturzīmes – kolu: un "pēdiņas".
Pieturzīmju lietojums ir saistīts ar tiešās runas un piebildes savstarpējo novietojumu.
Tiešās runas daļa tiek likta pēdiņās.
 
YCUZD_221229_4875_piebilde un tiešā runa_1.png
 
Rakstot rokrakstā, jāatceras, ka sākumā pēdiņas liek apakšā, bet beigās – augšā.
 
YCUZD_221229_4875_piebilde un tiešā runa_2.png
Piebilde norāda uz runātāju.
Piebildi sāk rakstīt ar lielo burtu. Aiz piebildes liek kolu.
Tiešā runa ir kādas personas runa vai domas.
Teikumu sāk ar lielo burtu un beigās liek atbilstošo pieturzīmi. Pašu tiešo runu liek pēdiņās.
Tiešās runas teikums:
Piebilde: "Tiešā runa. (! ?)"
Piemērs:
Māris teica: "Es šodien došos pārgājienā."
Anna jautāja: "Vai tu iesi viens pats?"
Juris iesaucās: "Ņem mani līdzi!"
Tiešās runas teikumā var būt arī uzruna.
Piemērs:
Māmiņa ierosināja: "Māri, ņem līdzi māsu un brāli!"
Tiešā runa var būt izteikta arī vairākos teikumos.
Piemērs:
Māris atbildēja: "Labi. Iesim visi trīs. Anna, paņem mugursomu un ieliec tajā maizītes un tēju!"
Rakstot radošos darbus, liec pareizas pieturzīmes tiešās runas teikumos!