Tu jau mācījies, kas ir teikuma gramatiskais centrs. Ja nepieciešams, atkārto to!
Ja teikumā ir tikai gramatiskais centrs jeb teikuma virslocekļi vai viens no tiem, tad šis teikums ir vienkāršs nepaplašināts.
Meitene (kas?) zīmē (ko dara?).
 
Draw picture.png
 
Slauka. (ko dara?)
 
Sweep.png
 
Arī šis ir vienkāršs nepaplašināts teikums. Teikumā ir tikai izteicējs, nav teikuma priekšmeta, bet to
var izsecināt.
Vienkāršu teikumu var paplašināt ar palīglocekļiem. Ja teikumā virslocekļus paskaidro kādi
palīglocekļi, tad tas ir vienkāršs paplašināts teikums.
Meitene (kas?) zīmē (ko dara?) zīmējumu (ko?) ar zīmuli. (ar ko?) 
Zēns (kas?) slauka (ko dara?) celiņu. (ko?)