Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienkāršs nepaplašināts, vienkāršs paplašināts teikums Vienkāršs nepaplašināts, vienkāršs paplašināts teikums
2. Darbības vārds Kas ir darbības vārds? Ko tas nosauc? Darbības vārda nenoteiksme, galotnes, laiki.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Virsraksts un attēls 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izdomā katram attēlam virsrakstu un uzraksta tos.
2. Teksta virsraksts 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot saskaņot tekstu ar virsrakstu.
3. Piemērots virsraksts 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot sasaistīt tekstu ar virsrakstu.
4. Notikums. Jautājumi. 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Atbild uz jautājumiem par attēliem, kuros redzami dažādi piedzīvojumi.
5. Teksta daļas 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot sagrupēt teksta daļas. Ievads, galvenā daļa, nobeigums.
6. Teikumu veidi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka, vai teikums ir vienkāršs paplašināts vai vienkāršs nepaplašināts.
7. Teikumu veidošana 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Izdomā katram attēlam virsrakstu un uzraksta tos.
8. VNT tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskata tekstā vienkāršu nepaplašinātu teikumu.
9. Teikuma paplašināšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot paplašināt vienkāršu nepaplašinātu teikumu.
10. Darbības vārdi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot izvēlēties darbības vārdu attiecīgi attēlam.
11. Darbības vārda vārdšķirās 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Atšķir darbības vārdus no lietvārda un īpašības vārda.
12. Darbības vārdi mīklās 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot tekstā atrast darbības vārdu.
13. Nenoteiksmes galotnes 1. izziņas līmenis zema 2 p. Atšķir darbības vārdus galotnes nenoteiksmē.
14. Meklē darbības vārdu 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosaka darbības vārdu noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā.
15. Nenoteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pazīts darbības vārdus nenoteiksmē.
16. Darbības vārda galotne 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka darbības vārda galotnes tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem.
17. Vārdu pārveidošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot pārveidot darbības vārdu nenoteiksmē.
18. Darbības vārda lietojums teikumā 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Atrod darbības vārda lietojumā pieļautās kļūdas.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārdi tautasdziesmās Citi vidēja 1 p. Saskata darbības vārdu tekstā
2. Darbības vārds teikumā Citi vidēja 2 p. Prot noteikt darbības vārdu vienkāršā paplašinātā teikumā.
3. Teikumu skaits Citi vidēja 2 p. Prot sasaistīt tekstu ar virsrakstu.
4. Darbības vārdu pazīšana Citi vidēja 1 p. Atšķir darbības vārdu no citām vārdšķirām.
5. Darbības vārdu ievietošana Citi vidēja 3 p. Teikuma saturam atbilstoša darbības vārda izvēle. Risinājuma soļos dotas vārdšķiras varianta nepareizajiem vārdiem.
6. Darbības vārdu nenoteiksme Citi vidēja 2 p. Prot pārveidot darbības vārdu nenoteiksmē.
7. Darbības vārds teikumā Citi vidēja 3 p. Saskata darbības vārdu vienkāršā paplašinātā teikumā.
8. Darbības vārdu atvasināšana Citi augsta 3 p. Saskata darbības vārdu radniecības ar attiecīgās saknes lietvārdiem un īpašības vārdiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikuma uzbūve 00:30:00 vidēja 8 p. Uzdevumi par teikuma uzbūvi, vienkārši nepaplašināti un vienkārši paplašināti teikumi
2. Darbības vārds, tā lietošana 00:30:00 vidēja 15 p. Darbības vārds, nenoteiksme, darbības vards tekstā

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārds 00:30:00 vidēja 10 p. Darbības vārda pazīšana, nenoteiksme