Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienkāršs nepaplašināts, vienkāršs paplašināts teikums Vienkāršs nepaplašināts, vienkāršs paplašināts teikums
2. Darbības vārds Kas ir darbības vārds? Ko tas nosauc? Darbības vārda nenoteiksme, galotnes, laiki.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Virsraksts un attēls 1. izziņas līmenis zema 1p. Izdomā katram attēlam virsrakstu un uzraksta tos.
2. Teksta virsraksts 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot saskaņot tekstu ar virsrakstu.
3. Piemērots virsraksts 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot sasaistīt tekstu ar virsrakstu.
4. Notikums. Jautājumi. 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Atbild uz jautājumiem par attēliem, kuros redzami dažādi piedzīvojumi.
5. Teksta daļas 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot sagrupēt teksta daļas. Ievads, galvenā daļa, nobeigums.
6. Teikumu veidi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka, vai teikums ir vienkāršs paplašināts vai vienkāršs nepaplašināts.
7. Teikumu veidošana 3. izziņas līmenis augsta 2p. Izdomā katram attēlam virsrakstu un uzraksta tos.
8. VNT tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskata tekstā vienkāršu nepaplašinātu teikumu.
9. Teikuma paplašināšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot paplašināt vienkāršu nepaplašinātu teikumu.
10. Darbības vārdi 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot izvēlēties darbības vārdu attiecīgi attēlam.
11. Darbības vārda vārdšķirās 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Atšķir darbības vārdus no lietvārda un īpašības vārda.
12. Darbības vārdi mīklās 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot tekstā atrast darbības vārdu.
13. Nenoteiksmes galotnes 1. izziņas līmenis zema 2p. Atšķir darbības vārdus galotnes nenoteiksmē.
14. Meklē darbības vārdu 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Nosaka darbības vārdu noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā.
15. Nenoteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pazīts darbības vārdus nenoteiksmē.
16. Darbības vārda galotne 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka darbības vārda galotnes tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem.
17. Vārdu pārveidošana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot pārveidot darbības vārdu nenoteiksmē.
18. Darbības vārda lietojums teikumā 2. izziņas līmenis augsta 4p. Atrod darbības vārda lietojumā pieļautās kļūdas.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārdi tautasdziesmās Citi vidēja 1p. Saskata darbības vārdu tekstā
2. Darbības vārds teikumā Citi vidēja 2p. Prot noteikt darbības vārdu vienkāršā paplašinātā teikumā.
3. Teikumu skaits Citi vidēja 2p. Prot sasaistīt tekstu ar virsrakstu.
4. Darbības vārdu pazīšana Citi vidēja 1p. Atšķir darbības vārdu no citām vārdšķirām.
5. Darbības vārdu ievietošana Citi vidēja 3p. Teikuma saturam atbilstoša darbības vārda izvēle. Risinājuma soļos dotas vārdšķiras varianta nepareizajiem vārdiem.
6. Darbības vārdu nenoteiksme Citi vidēja 2p. Prot pārveidot darbības vārdu nenoteiksmē.
7. Darbības vārds teikumā Citi vidēja 3p. Saskata darbības vārdu vienkāršā paplašinātā teikumā.
8. Darbības vārdu atvasināšana Citi augsta 3p. Saskata darbības vārdu radniecības ar attiecīgās saknes lietvārdiem un īpašības vārdiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikuma uzbūve 00:30:00 vidēja 8p. Uzdevumi par teikuma uzbūvi, vienkārši nepaplašināti un vienkārši paplašināti teikumi
2. Darbības vārds, tā lietošana 00:30:00 vidēja 15p. Darbības vārds, nenoteiksme, darbības vards tekstā

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārds 00:30:00 vidēja 10p. Darbības vārda pazīšana, nenoteiksme