Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Īpašības vārds Īpašības vārda jēdziens, dzimte, skaitlis, saistījums ar lietvārdu.
2. Īpašības vārda pareizrakstība Īpašības vārda pareizrakstība.
3. Vēstule un īsziņa Kas ir vēstule un īsziņa? Kā rakstīt vēstuli?

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īpašības dotajā attēlā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Raksturo attēlu ar attiecīgu īpašības vārdu.
2. Īpašības vārda saskaņošana 1. izziņas līmenis zema 4p. Saskaņo īpašības vārdu ar lietvārdu (vienskaitļa un daudzskaitļa atšķiršana, vīriešu un sieviešu dzimtes atšķiršana).
3. Īpašības vārds ievietošana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ievieto teikumā attiecīgu īpašības vārdu, saskaņojot to ar lietvārdu.
4. Burtu virkne 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Saskata īpašības vārdus burtu virknē.
5. Lietvārdu atšķiršana no īpašības vārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskata īpašības vārdu lietvārdu virknē.
6. Īpašības vārdu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Saskata īpašības vārdus tekstā.
7. Īpašības vārdi mīklās 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saskata īpašības vārdu teikumā.
8. Lietvārda raksturojums 1. izziņas līmenis zema 1p. Sasaista īpašības vārdu ar leitvārdu.
9. Īpašības vārds ar lietvārdu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot saklausīt teikumā gramatiski pareizi uzrakstīt īpašības vārdus.
10. Teikums ar īpašības vārdu 3. izziņas līmenis augsta 1p. Prot saklausīt teikumā gramatiski pareizi uzrakstīt īpašības vārdus.
11. Vārdu saskaņošana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot saskaņot īpašības vārdu ar piemērotu lietvārdu.
12. Īpašības vārdu darināšana I 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Darina īpašības vārdu no lietvārda ar izskaņu – īgs.
13. Īpašības vārdu darināšana II 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Darina Īpašības vārdus ar izskaņām -ains, -isks, -āds, -gans.
14. Īpašības vārda dzimte 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pārveido īpašības vārdu pretējā dzimtē.
15. Īpašības vārdu ievietošana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Ievieto tekstā īpašības vārdus.
16. Īpašības vārda jautājumi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Nosaka īpašības vārda jautājumu.
17. Pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot gramatiski pareizi uzrakstīt īpašības vārdus.
18. Pareizi uzrakstīts vārds 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot gramatiski pareizi uzrakstīt īpašības vārdus.
19. Īpašības vārda pareizrakstība I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina īpašības vārdu pareizrakstību.
20. Īpašības vārdu pareizrakstība II 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Zina, ka īpašības vārdi ar izskaņu – īgs, jāraksta ar garo patskani – ī – .
21. Vēstule, īsziņa 1. izziņas līmenis zema 1p. Atšķir vēstuli no īsziņas.
22. Vēstule 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina, kas jāievēro, rakstot vēstuli.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īpašības vārda atrašana vienkāršā teikumā Citi vidēja 1p. Saskata īpašības vārdu teikumā.
2. Īpašības vārdi virknē Citi vidēja 1p. Saskata īpašības vārdus burtu virknē.
3. Īpašības vārds tekstā Citi augsta 1p. Saskata īpašības vārdus tekstā.
4. Īpašības vārds teikumā Citi vidēja 3p. Prot noteikt, kādu lietvārdu paskaidro īpašības vārds.
5. Īpašības vārda noteikšana Citi vidēja 4p. Prot atķirt lietvārdu no īpašības vārda.
6. Īpašības vārds un lietvārds Citi vidēja 1p. Nosaka, vai īpašības vārds pareizi saskaņots ar lietvārdu.
7. Lietvārdu un īpašības vārdu atšķiršana Citi zema 2p. Atšķir lietvārdu no īpašības vārda.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īpašības vārds 00:30:00 vidēja 10p. Tests ietver sevī uzdevumus par īpašības vārdu, tā pazīšanu, darināšanu.
2. Īpašības vārdi, pareizrakstība 00:30:00 vidēja 17p. Tests ietver sevī uzdevumus par īpašības vārdu, tā pazīšanu, darināšanu, to pareizrakstība.