Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Īpašības vārds Īpašības vārda jēdziens, dzimte, skaitlis, saistījums ar lietvārdu.
2. Īpašības vārda pareizrakstība Īpašības vārda pareizrakstība.
3. Vēstule un īsziņa Kas ir vēstule un īsziņa? Kā rakstīt vēstuli?

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īpašības dotajā attēlā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Raksturo attēlu ar attiecīgu īpašības vārdu.
2. Īpašības vārda saskaņošana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Saskaņo īpašības vārdu ar lietvārdu (vienskaitļa un daudzskaitļa atšķiršana, vīriešu un sieviešu dzimtes atšķiršana).
3. Īpašības vārds ievietošana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ievieto teikumā attiecīgu īpašības vārdu, saskaņojot to ar lietvārdu.
4. Burtu virkne 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Saskata īpašības vārdus burtu virknē.
5. Lietvārdu atšķiršana no īpašības vārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskata īpašības vārdu lietvārdu virknē.
6. Īpašības vārdu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Saskata īpašības vārdus tekstā.
7. Īpašības vārdi mīklās 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saskata īpašības vārdu teikumā.
8. Lietvārda raksturojums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Sasaista īpašības vārdu ar leitvārdu.
9. Īpašības vārds ar lietvārdu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot saklausīt teikumā gramatiski pareizi uzrakstīt īpašības vārdus.
10. Teikums ar īpašības vārdu 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Prot saklausīt teikumā gramatiski pareizi uzrakstīt īpašības vārdus.
11. Vārdu saskaņošana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot saskaņot īpašības vārdu ar piemērotu lietvārdu.
12. Īpašības vārdu darināšana I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Darina īpašības vārdu no lietvārda ar izskaņu – īgs.
13. Īpašības vārdu darināšana II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Darina Īpašības vārdus ar izskaņām -ains, -isks, -āds, -gans.
14. Īpašības vārda dzimte 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pārveido īpašības vārdu pretējā dzimtē.
15. Īpašības vārdu ievietošana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Ievieto tekstā īpašības vārdus.
16. Īpašības vārda jautājumi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosaka īpašības vārda jautājumu.
17. Pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot gramatiski pareizi uzrakstīt īpašības vārdus.
18. Pareizi uzrakstīts vārds 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot gramatiski pareizi uzrakstīt īpašības vārdus.
19. Īpašības vārda pareizrakstība I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina īpašības vārdu pareizrakstību.
20. Īpašības vārdu pareizrakstība II 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina, ka īpašības vārdi ar izskaņu – īgs, jāraksta ar garo patskani – ī – .
21. Vēstule, īsziņa 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atšķir vēstuli no īsziņas.
22. Vēstule 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, kas jāievēro, rakstot vēstuli.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īpašības vārda atrašana vienkāršā teikumā Citi vidēja 1 p. Saskata īpašības vārdu teikumā.
2. Īpašības vārdi virknē Citi vidēja 1 p. Saskata īpašības vārdus burtu virknē.
3. Īpašības vārds tekstā Citi augsta 1 p. Saskata īpašības vārdus tekstā.
4. Īpašības vārds teikumā Citi vidēja 3 p. Prot noteikt, kādu lietvārdu paskaidro īpašības vārds.
5. Īpašības vārda noteikšana Citi vidēja 4 p. Prot atķirt lietvārdu no īpašības vārda.
6. Īpašības vārds un lietvārds Citi vidēja 1 p. Nosaka, vai īpašības vārds pareizi saskaņots ar lietvārdu.
7. Lietvārdu un īpašības vārdu atšķiršana Citi zema 2 p. Atšķir lietvārdu no īpašības vārda.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īpašības vārds 00:30:00 vidēja 10 p. Tests ietver sevī uzdevumus par īpašības vārdu, tā pazīšanu, darināšanu.
2. Īpašības vārdi, pareizrakstība 00:30:00 vidēja 17 p. Tests ietver sevī uzdevumus par īpašības vārdu, tā pazīšanu, darināšanu, to pareizrakstība.