1. Īpašības vārdiem, kuri beidzas ar -īgs, -āds, piedēklī rakstāms garais patskanis.
 
-āds
-īgs
savāds
citāds
 
ziņkārīgs
prasīgs
draudzīgs
 
2. Ir īpašības vārdi, kuru rakstība jāiegaumē vai jāiemācās, kā to pārbaudīt.
 
Iegaumē, ka īpašības vārdu pareizrakstību var pārbaudīt, pārveidojot vārdu tādā locījumā, lai skaidri varētu sadzirdēt, kāds burts rakstāms.
Svarīgi!
Lai pārbaudītu, vārdus jāpārveido daudzskaitlī, lai tie atbild uz jautājumu - kādi? vai kādas? Jāatceras, ka lokot mainās galotne. Savukārt sakne ir tā vārda daļa, kas lokot nemainās.
koši košs
moži možs
labi  labs
sārti sārts
citādi citāds
gausi gauss
Piemērs:
košs - koši
Ja vārdā košs skaņa š dzirdama arī daudzskaitlī, tad tā pieder saknei. Un, tā kā vārds nevar būt bez galotnes, tad aiz š jābūt vēl kādam burtam.
Latviešu valodā blakus nekad neatradīsies divi šņāceņi – divi š vai divi ž.
Tātad vārdā košs aiz burta š rakstāms burts s.
Atsauce:
Zīle 3. klasei. Valodas gudrību grāmata/Gita Andersone, Ārija Ptičkina. -Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. :il. - izmantotā literatūra: 43. - 49. lpp.