Izlasi un salīdzini vārdus! Pievērs uzmanību iekrāsotajām vārda daļām!
Par ko ir šie vārdi? Kas tiem ir kopīgs? 
 
Laime, laimīte, laimēt, nelaime, laimīgs.
Vārdi, kuriem ir nozīmes ziņā kopīga vārda daļa jeb kopīga sakne, ir radniecīgi vārdi.
Radniecīgu vārdu grupu sauc par radniecīgu vārdu saimi.
Radniecīgus vārdus veido no vārda, kam ir sakne un galotne. Pieliekot tam vārda priekšā priedēkli vai aiz saknes piedēkli vai izskaņu (piedēklis + galotne), veidojas radniecīgs vārds.
 
YCUZD_230611_5277_varda_sastav_6 (1).svg
 
Vēro piemēra attēlu ar radniecīgu vārdu saimi! Koka pamatā apakšā ir vārds, kam ir sakne un galotne. Pie koka zariem  ir dotā vārda radniecīgie vārdi. Izpēti, kādas vārda daļas pieliktas klāt radniecīgajiem vārdiem pie koka zariem!
 
YCUZD_220621_3943_vilciens_vārda sastāvs.png
 
YCUZD_230611_5277_varda_sastav_3.svg
 
Ja vārdam, kuram ir tikai sakne un galotne (gudrs), pievieno piedēkli vai priedēkli, veidojas jauni vārdi (gudrība, izgudrojums).
Jaunu vārdu izveidi sauc par vārddarināšanu.  Jaunu vārdu izveide bagātina valodu.
Vēro vēl vienu radniecīgu vārdu saimi un otrajai saimei pamēģini darināt pats savus vārdus!
 
YCUZD_230611_5277_varda_sastav_4.svg