Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Enciklopēdija Iepazīstas ar jēdzienu enciklopēdija, tās veidiem.
2. Izgudrojums Iepazīstas ar jēdzienu "izgudrojums" jeb "izdomājums", kas tas ir un kā rodas.
3. Atkārtojums par lietvārdu, darbības vārdu un īpašības vārdu Saprot jēdzienu darbības vārds.
4. Noderīgo lietu stūrītis Video par 10 labākajām bērnu enciklopēdijām pasaulē 2019. gadā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Laika līnija 1. izziņas līmenis zema 4 p. Nostiprina prasmi secīgi sakārtot lietu attīstību. Pilnveido prasmi ieraudzīt atšķirīgo.
2. Laika līnijas par bērniem I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Mācās uz laika līnijas atrast un nolasīt informāciju.
3. Informācijas apkopojums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina prasmi atrast un nolasīt no informatīvas kartiņas nepieciešamo informāciju.
4. Informācijas apkopojums par dzīvniekiem, tabula 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina prasmi atrast un nolasīt no tabulas nepieciešamo informāciju.
5. Pretējie vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnveido prasmi meklēt antonīmus.
6. Teikumi ar pretējas nozīmes vārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina prasmi lietot antonīmus teikumā.
7. Plastmasas šķirošana 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Attīsta prasmi saklausīt un saskatīt nepieciešamo informāciju video materiālā.
8. Papīra šķirošana 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Attīsta prasmi saklausīt un saskatīt nepieciešamo informāciju video materiālā.
9. Dabas parādība tautasdziesmā 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnveido lasīšanas un spriešanas prasmes, meklējot tautasdziesmas rindiņas ar dabas parādībām.
10. Mīklas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Attīsta tēlaino domāšanu, minot latviešu mīklas.
11. Domu karte 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izkopj prasmi veidot domu karti par vasaras darbiem un svētku svinēšanu.
12. Pieturzīme teikuma beigās 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina beigu pieturzīmju lietošanas prasmi.
13. Īpašvārdu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnveido prasmi atšķirt īpašvārdus.
14. Darbības vārda un lietvārda savienojums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Attīsta prasmi saskaņot lietvārdus ar darbības vārdiem.
15. Secīgs stāstījums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Mācās veidot secīgu stāstījumu, darbības sakārtojot to veikšanas secībā.
16. Skaņas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina zināšanas par skaņām – patskaņiem, līdzskaņiem un divskaņiem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Laika līnijas par bērniem II Citi vidēja 1 p. Mācās uz laika līnijas atrast un nolasīt informāciju.
2. Informācijas apkopojums, shēma Citi vidēja 3 p. Nostiprina prasmi atrast un nolasīt no informatīvas kartiņas nepieciešamo informāciju.
3. Informācijas apkopojums par kokiem, tabula Citi vidēja 1 p. Nostiprina prasmi atrast un nolasīt no tabulas nepieciešamo informāciju.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Parastais un neparastais I 00:15:00 vidēja 11 p. Pārbaudes darbā tiek pārbaudītas dažādas prasmes. Prot attēlu tabulā atrast nepieciešamo informāciju. Zina vārdu antonīmus. Prot, noskatoties video, saklausīt un saskatīt nepieciešamo informāciju. Veido domu karti par svētku svinēšanu. Lieto pareizās pieturzīmes teikuma beigās.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Parastais un neparastais ap mums II 00:30:00 vidēja 18 p. Pārbaudes darbā ietverti uzdevumi dažādu prasmju pārbaudei. Prot tabulā atrast nepieciešamo informāciju. Zina vārdu antonīmus. Prot teikumā ievietot pareizus antonīmus. Prot, noskatoties video, saklausīt un saskatīt nepieciešamo informāciju. Veido domu karti par svētku svinēšanu. Lieto pareizās pieturzīmes teikuma beigās. Zina kuri ir īpašvārdi un, ka tie ir rakstāmi ar lielo burtu. Lieto lietvārdam atbilstošus darbības vārdus. No teikumiem veido secīgu un logisku stāstījumu. Zina latviešu valodas skaņas. Atšķir patskaņus, divskaņus un līdzskaņus.