Latviešu valodā, tāpat kā citās valodās, ir vārdi, kuri nosauc dzīvas būtnes, priekšmetus un parādības, vārdi, kuri nosauc darbības, un vārdi, ar kuru palīdzību mēs raksturojam cilvēkus, parādības, priekšmetus.
Lietvārdi ir vārdi, kas nosauc priekšmetus, dzīvas būtnes, parādības, vielas, procesus. Ar lietvārdiem mēs varam pateikt, kas tas ir, ko mēs redzam.
honey8236141920.jpg fox7155881920.jpg shutterstock1453034405.jpg
 
Lietvārdiem var noteikt dzimti (vīriešu un sieviešu dzimti) un skaitli (vienskaitli un daudzskaitli). Atkārto jau apgūto par lietvārdu šeit!
Svarīgi!
Ir lietvārdi, kuri vienmēr jāraksta ar lielo sākumburtu. Tie ir dzīvo būtņu vārdi, uzvārdi, pilsētu, upju, ezeru, kalnu un citi nosaukumi. Piemēram, meitene Anna, upe Daugava.
Apskaties šeit tēmu par ģimeni un apskaties - ģimenes locekļu vārdi un uzvārdi tiek rakstīti ar lielo sākumburtu!
Darbības vārds apzīmē procesu, stāvokli vai darbību. Ar darbības vārdiem mēs varam pateikt, ko dara cilvēks, dzīvnieks, priekšmets vai parādība.
Darbība ir viss, ko tu vari darīt vai nedarīt – stāvēt, gulēt, sēdēt, lidot, peldēt, dziedāt.
 
YCUZD_220708_4021_kids_hobby_2.png
 
Noteiktai darbībai ir darītājs, kas to dara. To zinot, tu vari veidot darbības vārdu un lietvārdu savienojumus.
Piemērs:
Skaties attēlu augstāk un lasi vārdu savienojumus! Nosaki šajos vārdu savienojumos, kas ir darbība un kas darītājs!
meitene (kas?) brauc (ko dara?)
zēns (kas?) vingro (ko dara?)
Anna (kas?) skrien (ko dara?)
puika (kas?) peld (ko dara?)
Īpašības vārdi nosauc priekšmetu un dzīvu būtņu īpašības vai pazīmes. Ar īpašības vārdiem mēs varam raksturot, kādi ir cilvēki, priekšmeti vai parādības.
Tu jau mācījies, kā var raksturot pasaku tēlus, izmantojot īpašības vārdus. Atkārto to šeit!
Var uzrakstīt īpašības vārdu pārus ar pretēju nozīmi. Atkārto to šeit!