Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Kā veidot, pierakstīt un lasīt teikumus?
3. Temata apguves norise
4. Starppriekšmetu saikne un Metodiskais komentārs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Teikums Priekšstats par teikuma jēdzienu.
2. Teikums pēc izteikuma mērķa Pēc izteikuma mērķa dažādi teikumi, pazīmes un to beigu pieturzīme.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Patskaņu saklausīšana, izvēlies attēlus 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skaņu diferencēšana. Īso un garo patskaņu saklausīšana vārdā dažādās pozīcijās. Patskaņu un divskaņu atšķiršana. Bagātina vārdu krājumu. Saprotami izrunā visas latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus. Nošķir patskaņus, divskaņus un līdzskaņus.
2. Divskanis vārdā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ievēro skaņu un burtu atbilsmi vārdu izrunā un rakstībā. (VL.3.3.1.4.) Latviešu valodas skaņu mācība. Attīsta lasītprasmi.
3. Vārda sākuma skaņa 1. izziņas līmenis zema 2 p. Latviešu valodas skaņu mācība. Nosaka vārda pirmo skaņu. Pilnveido izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā. Nostiprina lasītprasmi.
4. Divskaņi ie, ei 1. izziņas līmenis zema 1 p. Ievēro skaņu un burtu atbilsmi vārdu izrunā un rakstībā. (VL.3.3.1.4.) Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā. Saprotami izrunā visas latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus. Ievēro skaņu un burtu atbilsmi vārdu izrunā un rakstībā. Pareizi raksta vārdus skaidrajā pozīcijā.
5. Raksti divskani ie, ei 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ievēro skaņu un burtu atbilsmi vārdu izrunā un rakstībā. (VL.3.3.1.4.) Saprotami izrunā visas latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus. Nošķir patskaņus, divskaņus un līdzskaņus. (VL.3.3.1.3.) Latviešu valodas skaņu mācība. Attīst lasītprasmi.
6. Vārdu drukāšana pēc parauga 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Attīsta prasmi lasīt vārdus, rakstīt vārdus pēc parauga. Mācās lietot tastatūru. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā. Mācās lietot lielos sākumburtus īpašvārdos un pamatot to lietojumu. Īpašvārdu rakstībā lieto lielos sākumburtus. (VL.3.3.1.4.)
7. Ieraksti burtus teikumā! 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā. Saprotami izrunā visas latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus. Ievēro skaņu un burtu atbilsmi vārdu izrunā un rakstībā. Pareizi raksta vārdus skaidrajā pozīcijā. Īpašvārdu rakstībā lieto lielos sākumburtus. (VL.3.3.1.4.)
8. Cik vārdu teikumā? 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka vārdu skaitu teikumā. Zina, ka teikums var sastāvēt no viena vai vairākiem vārdiem. Nostiprina lasītprasmi.
9. Latvijas simboli 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pazīst Latvijas simbolus.Pilsoniskuma un valstiskās piederības apziņas veidošana.
10. Mana Latvija 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot atbildēt uz jautājumiem par Latviju.
11. Pareizā svētku novēlējuma izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot, kādu apsveikumu var rakstīt dažādos svētkos! Pareizās pieturzīmes lietojums teikuma beigās. Attīsta lasītprasmi. Apzinās dažādu svētku apsveikuma nozīmi.
12. Kad svin svētkus? 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Attīsta lasītprasmi. Zina, kādi svētki Latvijā tiek svinēti kadā mēnesī. Apzinās dažādu svētku nozīmi.
13. Teikumi par svētkiem 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Attīsta lasītprasmi. Mācās lietot tastatūru. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā. Mācās lietot lielos sākumburtus īpašvārdos un pamatot to lietojumu. Īpašvārdu rakstībā lieto lielos sākumburtus. (VL.3.3.1.4.)
14. Tautasdziesmas par svētkiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidri un ar izpratni lasa mācībām un savām interesēm atbilstošu tekstu. Pazīst latviešu gadskārtu svētku nosaukumus. Atrod informāciju tekstā.
15. Raksti svētku nosaukumus no tautasdziesmām! 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidri un ar izpratni lasa mācībām un savām interesēm atbilstošu tekstu. Pazīst latviešu gadskārtu svētku nosaukumus. Atrod informāciju tekstā. Mācās lietot lielos sākumburtus īpašvārdos un pamatot to lietojumu. Īpašvārdu rakstībā lieto lielos sākumburtus. (VL.3.3.1.4.)
16. Pieturzīmes teikuma beigās 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot lietot pieturzīmes teikuma beigās. Nosaka teikumu pēc izteikuma mērķa. Jautājuma teikuma beigās ievieto jautājuma zīmi, izsaukuma teikumā - izsaukuma zīmi, stāstījuma teikumā punktu.
17. Sveiciens dzimšanas dienā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot, kāds apsveikumu var rakstīt Dzimšanas dienā!Pareizās pieturzīmes lietojums teikuma beigās. Attīsta lasītprasmi. Apzinās Dzimšanas dienas apsveikuma nozīmi.
18. Ielūgums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot rakstīt ielūgumu. Zina, kādai informacijai jabūt ielūgumā.
19. Divskaņi vārdos 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Atbilstošā divskaņa izvēle, izveidojot vārdus. Attīsta lasītprasmi, nosaka skaņu atrašanos vietu vārdos. Bagātina vardu krājumu. Saprotami izrunā visas latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus. Nošķir patskaņus, divskaņus un līdzskaņus. (VL.3.3.1.3.)
20. Patskaņu skaits vārdā 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Patskaņu un divskaņu atšķiršana. Attīsta lasītprasmi, nosaka skaņu atrašanos vietu vārdos. Bagātina vardu krājumu. Saprotami izrunā visas latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus. Nošķir patskaņus, divskaņus un līdzskaņus. (VL.3.3.1.3.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Divskaņi lietvārdos Citi vidēja 2 p. Atbilstošā divskaņa izvēle, izveidojot vārdus. Attīsta lasītprasmi, nosaka skaņu atrašanos vietu vārdos. Bagātina vardu krājumu. Saprotami izrunā visas latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus. Nošķir patskaņus, divskaņus un līdzskaņus. (VL.3.3.1.3.)
2. Īsie patskaņi vārdos Citi vidēja 2 p. Ievēro skaņu un burtu atbilsmi vārdu izrunā un rakstībā. (VL.3.3.1.4.) Latviešu valodas skaņu mācība. Attīsta lasītprasmi. Ir svarīgi iemācīties pareizi pierakstīt vārdus, jo burtu maiņa vārdos maina to nozīmi. (V.Li.3.)
3. Divskaņa ierakstīšana lietvārdā Citi vidēja 2 p. Trūkstoša divskaņa ierakstīšana lietvārdos. Ievēro skaņu un burtu atbilsmi vārdu izrunā un rakstībā. (VL.3.3.1.4.) Latviešu valodas skaņu mācība. Attīsta lasītprasmi.
4. Skaņu un burtu skaits vārdā Citi vidēja 1 p. Patskaņu un divskaņu atšķiršana. Attīsta lasītprasmi, nosaka skaņu atrašanos vietu vārdos. Bagātina vardu krājumu. Saprotami izrunā visas latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus. Nošķir patskaņus, divskaņus un līdzskaņus. (VL.3.3.1.3.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Svinam svētkus! 00:00:00 vidēja 8 p.
2. Patskaņi, divskaņi 00:00:00 vidēja 19 p.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Svētki 00:00:00 vidēja 8 p.