Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Līdzskaņi un burti N, n, Ņ, ņ Saklausa līdzskaņus N un Ņ, nosaka to atrašanās vietu vārdā. Lasa iespiestos un rakstītos burtus N, n, Ņ un ņ. Mācās rakstīt mazos un lielos burtus N un Ņ gan rokrakstā, gan digitāli. Lasa un raksta vienkāršus vārdus un īsus teikumus.
2. Līdzskanis un burti M, m Saklausa līdzskani M, nosaka tā atrašanās vietu vārdā. Lasa iespiestos un rakstītos burtus M, m. Mācās rakstīt mazos un lielos burtus M gan rokrakstā, gan digitālii. Lasa un raksta vienkāršus vārdus un īsus teikumus.
3. Mīļdzīvnieku un to mazuļu nosaukumi Zina mīļdzīvnieku nosaukumus. Vārdu pamazinājuma formas darināšana. Mācās veidot vārdu pamazinājuma formu pēc parauga sieviešu un vīriešu dzimtes lietvārdiem.
4. Mīļdzīvnieku vārdi. Mīļvārdiņi Mīļdzīvnieku vārdi un to pareizrakstība

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaņas N saklausīšana vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosauc vārdā attēlā redzamos objektus. Nosaka, vai vārdos ir vai nav skaņa N.
2. Skaņa N. Atrašanās vieta vārdā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Klausās vārdu un nosaka, vai skaņa N atrodas vārda sākumā, vidū vai beigās.
3. Līdzskaņi n un ņ 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosaka skaņas vārdos, diferencē n, ņ skaņas.
4. Skaņas M saklausīšana vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosauc vārdā attēlā redzamos objektus. Nosaka, vai vārdos ir vai nav skaņa M.
5. Skaņa M. Atrašanās vieta vārdā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Klausās vārdu un nosaka, vai skaņa M atrodas vārda sākumā, vidū vai beigās.
6. Līdzskaņi n un m 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Līdzskaņi n un m vārda sākumā un vidū
7. Burti M un N. Norakstīšana 1. izziņas līmenis augsta 2 p. Noraksta no rakstīta teksta burtu savienojumus, izmantojot tastatūru.
8. Vārda sākumburts I 1. izziņas līmenis zema 3 p. Nosaka vārda sākumburtu. Atpazīst iespiestajam burtam atbilstošu rakstīto burtu. Lieto lielos sākumburtus cilvēku vārdos.
9. Mīļdzīvnieku attēli un nosaukumi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atrod attēlam attiecīgu mājdzīvnieka nosaukumu. Lasi piedāvātos dzīvnieku nosaukumus, izvēlies to vārdu, kas atbilst attēlam.
10. Mīļdzīvnieku nosaukumi. Vārdu garums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina vārdu garumu pēc burtu skaita.
11. Mīļdzīvnieku nosaukumi. Zilbju skaits vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot dalīt vārdus zilbēs un noteikt zilbju skaitu vārdos. Attīsta lasītprasmi.
12. Mīļdzīvnieku nosaukumi. Vārda pirmā zilbe I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot dalīt vārdu zilbēs. Nosaka vārda pirmo zilbi. Attīsta lasītprasmi.
13. Mīļdzīvnieku nosaukumi. Vārda pirmais burts I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina un lieto mīļdzīvnieku nosaukumus. Lasa, nosaka vārda pirmo skaņu.
14. Mīļdzīvnieku nosaukumi. Noraksts 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Noraksta vārdu pēc parauga. Mācās lietot tastatūru. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā.
15. Mīļdzīvnieku nosaukumi. Lasīšana. Vārda izvēle 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka pareizi uzrakstītu vārdu pēc parauga. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā.
16. Mīļdzīvnieku nosaukumi. Rakstīšana 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Zina un lieto mīļdzīvnieku nosaukumus. Raksta tos. Mācās lietot tastatūru. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā.
17. Mīļdzīvnieka apraksts 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc apraksta nosaka mājdzīvnieka nosaukumu. Attīsta lasītprasmi, saskata teksta svarīgāko informāciju, pēc kuras var noteikt dzīvnieku.
18. Mīļdzīvnieka vārds. Lasīšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atbild uz vienkāršu jautājumu par lasīto tekstu.
19. Mīļdzīvnieka nosaukums. Pamazinājuma forma 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Raksta doto vārdu pamazinājuma formā pēc parauga.No zināmajiem vārdiem var darināt jaunus vārdus. (V.Li.3.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda sākumburts II Citi zema 3 p. Nosaka vārda sākumburtu. Atpazīst iespiestajam burtam atbilstošu rakstīto burtu. Lieto lielos sākumburtus cilvēku vārdos.
2. Mīļdzīvnieku nosaukumi. Vārda pirmais burts II Citi vidēja 1 p. Nosaka un uzraksta vārda pirmo burtu. Atpazīst attēlā redzamo mājdzīvnieku. Attīsta lasītprasmi. Mācās lietot tastatūru. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā.
3. Mīļdzīvnieku nosaukumi. Vārda pirmā zilbe II Citi augsta 1 p. Zina un lieto mīļdzīvnieku nosaukumus. Nosaka un uzraksta vārda pirmo zilbi. Attīsta lasītprasmi. Mācās lietot tastatūru. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā.
4. Mīļvārdiņi. Dzīvnieku vārdi Citi augsta 2 p. No vārda pamazināmās formas veido vārdu pamatformā. Lieto lielos sākumburtus dzīvnieku vārdos. Mācās lietot tastatūru.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Līdzskaņi un burti N, Ņ un M 00:30:00 vidēja 16 p. Izprot skaņu un burtu atbilsmi. Saklausa un izrunā skaņas N, Ņ un M. Raksta atbilstošus burtus, zilbes, vārdus.
2. Mīļdzīvnieku nosaukumi un vārdi 00:30:00 vidēja 7 p. Zina un lieto mīļdzīvnieku nosaukumus. Ievēro mīļdzīvnieku vārdu pareizrakstību. Dala vārdu zilbēs, nosaka zilbju skaitu vārdā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mīļdzīvnieku nosaukumi. Vārdi un mīļvārdiņi. Burti un skaņas N, Ņ un M 01:00:00 vidēja 19 p. Zina un lieto mīļdzīvnieku nosaukumus. Veido vārdu pamazināmās formas. Ievēro īpašvārdu - dzīvnieku vārdu pareizrakstību. Saklausa un izrunā skaņas N, Ņ un M, lasa un raksta atbilstošus burtus.