Skaņa un burti M
 
Klausies un atkārto vārdus! Ieklausies, ar kādu skaņu sākas šie vārdi!
 
 
YCUZD_230117_4895_tabulas_ar_atteliem_8.png
 
 
Šie vārdi sākas ar skaņu . Tas ir līdzskanis.
 
Līdzskanis M var atrasties vārda sākumā, vidū vai beigās.
Piemērs:
Lasi un klausies! Atkārto!
Skaņa M vārda sākumā.
mākonis, melns, māca, Maija
 
Skaņa M vārda vidū.
lampa, tomāts, bumba, plūme
 
Skaņa M vārda beigās.
kam, tam, izlem, paņem
Iespiestie burti
  
IespiestaisM.png
Svarīgi!
Rakstītie burti
Vēro bultu virzienu un mācies rakstīt lielo un mazo rakstīto burtu!
YCUZD_220826_4333_m.png 
Svarīgi!
Vēro un iegaumē, kur tastatūrā atrodas burts M. Sameklē burtu M sava datora, planšetdatora vai viedtālruņa tastatūrā!
Atceries - ar ieslēgtu taustiņu Caps Lock var uzrakstīt lielos burtus, ar izslēgtu - mazos burtus. Lielo burtu var uzrakstīt arī turot piespiestu taustiņu Shift.
YCUZD_220822_4332_keyboard_tastatūra_M.png